Choď na obsah Choď na menu
 


Archív

Prispevky, ktoré sa našli

Mimoriadna snehová situácia na severe Slovenska

17. 1. 2019

Podľa informácie SHMÚ sme zaznamenali na krajnom severe Slovenska v januári 2019 veľmi vysoké úhrny novej snehovej pokrývky. Do 16.I.2019 dosiahla suma nového snehu v Oravskej Lesnej až 191 cm, z čoho sa vytvorila snehová pokrývka vo výške 132 cm. Územie zasiahnuté mimoriadnymi prívalmi nového snehu nie je síce veľké (asi 5% z rozlohy SR) aj tak ide o zaujímavú meteorologickú a klimatologickú situáciu. Spôsobené to bolo predovšetkým tým, že sa často vyskytovali cyklonálne synoptické situácie s prúdením vlhkého a relatívne teplého vzduchu od západu až severozápadu pri teplote tesne pod bodom mrazu vo výškach nad 500 m n.m. S klesajúcou teplotou sa zmenšuje množstvo vodnej pary v atmosfére v stave nasýtenia o 6 až 10% na jeden °C ochladenia a približne o toľko aj klesajú úhrny zrážok. Keď sa pozrieme do minulosti, tak viac ako 200 cm nového snehu spadlo v minulosti v Oravskej Lesnej v 6 mesiacoch od roku 1951: v I.1976 to bolo 318 cm, vo II.1952 bolo 249 cm, v I.2012 bolo 224 cm, v I.2005 bolo 223 cm, v XII.2005 bolo 209 cm a v XII.1986 bolo 202 cm. Uvidíme, že ako sa vyvinie situácia do konca I.2019 a či sa zaradí aj tento mesiac medzi mesiace s vyše 200 cm nového snehu. Za zimnú sezónu November až Apríl napadalo najviac nového snehu v Oravskej Lesnej v XI.2004-IV.2005 až 586 cm, v XI.1951-IV.1950 až 563 cm, v XI.1999-IV.2000 až 562 cm. Aj v tomto prípade budeme sledovať, že ako sa zaradí tohtoročná zima do tohoto poradia. Za mimoriadnu ale môžeme považovať z klimatologického hľadiska až taký prípad, ktorý sa zaradí na 1. až 2. miesto od roku 1951. Vložil: M. Lapin, 17.I.2019 Ďalej v príspevku je prehľad sumy nového snehu v zimách 1951/52 až 2015/16 v Oravskej Lesnej

 

Dosť studené počasie na Slovensku v posledných dňoch

22. 1. 2019

Napriek tomu, že v období od 1. do 20.I.2019 bol priemer teploty vzduchu v Hurbanove a aj na juhozápade Slovenska asi o 2 °C nad dlhodobým priemerom (DP) z obdobia 1951-1990 a o 1 °C nad DP z obdobia 1981-2010 zaznamenal SHMÚ na severe Slovenska v dňoch 21., 22. a zrejme aj 23.I.2019 minimá teploty vzduchu aj pod -20 °C. Jednoznačne to ovplyvnila vysoká snehová pokrývka, jasné a máloveterné počasie, lebo na juhu Slovenska, kde nebola súvislá snehová pokrývka dosiahli mrazy iba okolo -8 °C. Pozrime sa preto, že ako to bolo v Oravskej Lesnej v nedávnej minulosti, teda v období 1961-2010.  Za 50 rokov bola teplota vzduchu -20 °C a menej 480-krát (v 480 dňoch), -25 °C a menej 155-krát, -30 °C a menej 25-krát a -35 °C a menej 2-krát. Takže ešte sme dosť ďaleko od celkom obvyklých mrazov pre takú lokalitu akou je Oravská Lesná. 21.I.2019 bola na Slovensku najnižšia teplota v Oravskej Lesnej -21,8 °C a 22.I. v Červenom Kláštore -23,0 °C. Ďalej v príspevku je aj grafické vyjadrenie počtu dní s teplotou -20 °C a chladnejších v Oravskej Lesnej v období 1961-2010. Vložil: M. Lapin, 22.I.2019 Dňa 23.I.2019 bol najsilnejší mráz v Oravskej Lesnej, až -26 °C. Aktualizácia: 23.I.2019, 20.30

 

Absolútny rekord zimy 2018/19 v období meraní

2. 3. 2019

Zima 2018/2019 bola pozoruhodná z viacerých príčin, no najzaujímavejší je absolútny rekord maxima teploty vzduchu 28.II.2019 za celú zimu v histórii meteorologických meraní na Slovensku, teraz v Hurbanove s hodnotou 20,6 °C. Iba na porovnanie je to taká meteorologická udalosť ako keby niekde na Slovensku klesla teplota vzduchu na -42 °C (to by získalo určite väčšiu publicitu). Zaujímavé bolo aj pomerne malé zastúpenie podnormálnych denných maxím, miním a priemerov teploty vzduchu (menej ako dlhodobý priemer o 3 a viac °C). Kvalitnejšie obrázky sú vo Fotoalbume (Mimoriadne počasie na konci)

Vložil: M. Lapin, 2.III.2019

 

Ďalší teplý extrém v roku 2019, teraz na začiatku jari

11. 3. 2019

V 1. dekáde marca (1.-10.) sme mali v minulosti občas aj dosť studené počasie, ako môžeme dobre vidieť z priloženého obrázka ďalej v príspevku pre Hurbanovo. V roku 2019 sme ale zaznamenali výrazne rekordne teplú 1. dekádu marca od roku 1951, čo pravdepodobne platí aj od začiatku pozorovaní, teda od roku 1871 (priemer v roku 2019 je ešte len predbežný, podľa operatívnych údajov). Odchýlka od dlhodobého priemeru je taká ako keby sme na druhej strane extrémov mali prvú dekádu marca s priemernou teplotou -7 °C. Vložil: M. Lapin, 11.III.2019

 

Zima 2018/2019 rekordne teplá na viacerých miestach severnej pologule

29. 3. 2019

Britské klimatologické pracoviská pod skratkou HadCRU majú podľa mňa najlepšie prepracovanú metodiku výpočtu priemernej hemisférickej a globálnej teploty. Keďže nedávno skončila zima na severnej pologuli (XII-II), uvádzam graf najnovšieho spracovania odchýlok priemernej teploty za zimu 1850/51 až 2018/19 od normálu z obdobia 1961-1990. Je vidieť, že na severnej pologuli má priemerná teplota za zimy dosť veľkú premenlivosť. Súvisí to jednak s vplyvom javov ElNiňo a LaNiňa ale aj s náhodnými vpádmi studeného arktického vzduchu do vnútrozemia Ázie a Severnej Ameriky, ktoré nemajú rovnaký charakter počas jednotlivých zím. Určitý význam má aj oscilácia cirkulácie atmosféry a oceánov, ktorá je vyjadrená najmä indexmi NAO a AO. Dôležitý je aj rozsah zaľadnenia a snehovej pokrývky. Napriek tomu je zrejmé, že zimy na severnej pologuli sa postupne dosť výrazne otepľujú. Pozrime sa ešte, že kde na severnej pologuli bola uplynulá zima (XII-II) rekordne teplá a kde teplotne podnormálna. V Európe bola zväčša silne nadnormálna, rekordne teplá bola na severe Francúzska, v Belgicku a severne od Škandinávie, teplotne podnormálna len juhovýchodne od Grónska (spôsobené to bolo východným posunutím Golfského prúdu). Na južnej pologuli charakterizujú uvedené hodnoty leto, ktoré bolo rekordne teplé hlavne v Austrálii. Viac je na 2 obrázkoch (s lepším rozlíšením sú vo Fotoalbume Mimoriadne počasie na konci). Vložil: M. Lapin, 29.III.2019.

 

Neskoré jarné mrazy

18. 4. 2019

Pod pojmom neskoré jarné mrazy sa rozumie taký pokles teploty vzduchu pod bod mrazu, ktorý môže poškodiť rozvíjajúcu sa vegetáciu. Je celkom zrejmé, že keď začne vegetačné obdobie skôr, tak je riziko takých mrazov väčšie, lebo napríklad koncom marca trvá noc o 105 minút dlhšie ako koncom apríla a vzduch má teda dlhšiu dobu na to, aby sa radiačne ochladzoval v prízemnej vrstve. Tiež je dôležité to, že ako sa správajú pestovatelia pri obhospodarovaní takých druhov citlivých drevín a plodín, ktoré by mohli byť poškodené mrazom. Je známe, že v prípade radiačných mrazov (za jasného a bezveterného počasia) môže byť teplota vo výške 5 cm nad zemským povrchom aj o viac ako 5 °C nižšia ako vo výške 2 m a tiež to, že vtedy bývajú najsilnejšie mrazy v lokálne znížených polohách a oveľa slabšie na vyvýšených svahoch. Preto sa citlivá zelenina a kvetiny vysádzajú von až začiatkom mája, v mrazových kotlinách až v druhej polovici mája. Ľudia si ale aj málo pamätajú, že ako to bolo s mrazmi v minulosti, pridávam preto dva grafy s minimami teploty vzduchu vo výške 2 m v dekáde od 11. do 20. apríla pre Oravskú Lesnú (780 m n.m.) a Hurbanovo (115 m n.m.). Je vidieť, že aj v Hurbanove sa v minulosti v tomto období roka pomerne často vyskytoval mráz aj vo výške 2 m a v Oravskej Lesnej aj pod -10 °C. Kvalitnejšie grafy sú vo Fotoalbume (Mimoriadne počasie, na konci). Vložil: M. Lapin, 18.IV.2019

Aj v prvej májovej dekáde (1-10.V) sa ešte môžu na nížinách JZ Slovenska vyskytnúť mrazy (tak vo výške 2 m ako aj vo výške 5 cm nad zemským povrchom). Prízemný mráz sa v tejto ročnej dobe v znížených polohách na Podunajskej nížine vyskytuje ešte často (do roku 1990 okolo 8-20% zo všetkých dní, v Hurbanove 20%). Vo vyšších kotlinách a miestami aj v znížených polohách (aj na Záhorí) bol výskyt prízemných mrazov ešte väčší (12-40% zo všetkých dní, v Lipt. Hrádku 38% všetkých dní). S podobným výskytom mrazov treba počítať aj v súčasnosti. Aktualizácia: 5.V.2019

 

Veľmi studený deň na západe Slovenska 5.V.2019

5. 5. 2019

Dňa 5.V.2019 sme zaznamenali naozaj dosť studený deň, veď maximum teploty vzduchu dosiahlo na západe Slovenska v čase od 8. do 20. h SELČ len okolo 6 °C, na Malom Javorníku (584 m n.m.) len 1,9 °C a v Liesku na Orave len 2,1 °C. Vzhľadom na to, že sa denné maximum teploty vzduchu počíta za 24 hodín, teda od 21. h. SMČ včera do 21. h SMČ dnes, v databanke SHMÚ budú pravdepodobne takéto denné maximá teploty vzduchu pre 5.V.2019 (podľa operatívnych údajov): Kuchyňa N.D. 9,8 °C, Malý Javorník 8,2 °C, Bratislava Koliba 10,8 °C, Bratislava letisko 11,8 °C, Hurbanovo, 12,1 °C a Liesek 5,2 °C. Tieto hodnoty zďaleka nepredstavujú májové rekordy, lebo napríklad v Hurbanove bolo aj takéto 24 hodinové maximum teploty: 4.V.1980 len 7,4 °C, dokonca 22.V.1987 len 7,2 °C a 30.V.1966 len 9,3 °C. Vložil M. Lapin, 5.V.2019

Doplnenie: 24-hodinové maximá teploty vzduchu za 6.V.2019 sú už zaujímavejšie ako tie z 5.V.2019: Kuchyňa N.D. 11,2 °C, Malý Javorník 6,9 °C, Bratislava Koliba 10,2 °C, Bratislava letisko 11,1 °C, Hurbanovo 9,1 °C, Žilina Hričov 8,8 °C a Liesek 4,7 °C. Pravda je ale taká, že len maximum v Hurbanove sa priblížilo rekordu pre 1. dekádu mája od roku 1951 na 1,7 °C, ostatné maximá boli od rekordov trochu ďalej. Aktualizácia: 6.V.2019

Denný priemer teploty vzduchu bol 14.V.2019 v Hurbanove asi 7,0 °C, čo je 4. najnižšia hodnota od 1951 v čase od 11. do 22.V. Denné maximum bolo asi 8,3 °C, čo je 2. miesto od r. 1951 v čase od 11. do 22.V (22.V.1987 bolo 24-hodinové maximum teploty 7,2 °C). Aj tak ide o zaujímavý studený extrém v období otepľujúcej sa klímy. Aktualizácia: 15.V.2019

 

Najchladnejšia prvá dekáda Mája od roku 1981

11. 5. 2019

V roku 2019 sme popri viacerých teplých extrémoch zaznamenali aj jeden pozoruhodný extrém relatívne studeného počasia. Prvá dekáda Mája (1-10.V.2019) bola v Hurbanove (zrejme aj inde) najchĺadnejšia od roku 1981. S priemernou teplotou asi 11,5 °C a najchladnejším dňom asi 6,1 °C sa ale zaradila od roku 1951 až na 7. miesto najchladnejších prvých dekád Mája. To znamená, že pred rokom 1981 boli podobne chladné prvé dekády Mája pomerne časté. Viac je v priloženom obrázku. Kvalitnejší obrázok je vo Fotoalbume (Teplota v dekádach mesiacov). Vložil: M. Lapin, 11.V.2019

Dopĺňam, že obdobie 1-15.V.2019 bolo v Hurbanove v priemere 4-5. najchladnejšie od roku 1951. Aktualizácia: 17.V.2019

Obdobie 1-20.V.2019 bolo v priemere v Hurbanove 3. najchladnejšie od roku 1951, v 8 rokoch bol v tomto období chladnejší deň podľa priemernej dennej teploty ako v r. 2019 (5.V. bolo 6,1 °C). Aktualizácia: 21.V.2019

 

Vysoké úhrny zrážok na Slovensku v Máji 2019

23. 5. 2019

Po dlhšom období relatívne teplého počasia s nízkymi úhrnmi zrážok mám konečne relatívne chladnejší mesiac, keď priemerný úhrn zrážok na Slovensku prekročí 130% dlhodobého priemeru z obdobia 1901-2000. Ak bude mať Máj 2019 v priemere úhrn zrážok na Slovensku 100 mm (130,8% normálu), tak to bude 26. najvyšší mesačný úhrn zrážok v Máji od roku 1901 (ak to bude 120 mm, tak to bude 12. najvyšší úhrn od roku 1901). Samozrejme, je to len odhad, do konca Mája chýba ešte 8 dní a môže sa to zmeniť. Vo Februári 2019 sme mali 62,4%, v Marci 80,1%, v Apríli 77,8% normálu zrážok. Obrázok s mesačnými úhrnmi zrážok v III. IV a V. je ďalej v príspevku. Vložil: M. Lapin, 23.V.2019

Takže, v Máji 2019 boli takéto úhrny zrážok na Slovensku (podľa údajov SHMÚ): Úhrn zrážok dosiahol v priemere na Slovensku 150 mm (asi 197% DP 1901-1990, 3. najvyšší od roku 1901), v Hurbanove 214%, v Košiciach 138%, v Poprade 119% a v Oravskej Lesnej 198% DP 1901-1990. Aktualizácia: 10.VI.2019

 

 

Prvá tropická noc na Slovensku v r. 2019

11. 6. 2019

V noci z 10. na 11.VI.2019 na viacerých miestach JZ Slovenska (ale aj v Trenčíne) nepoklesla teplota vzduchu pod 20 °C. Zaznamenali sme tak prvú tropickú noc v r. 2019 na Slovensku. V minulosti bol výskyt tropických nocí na Slovensku pomerne zriedkavý a na žiadnej meteorologickej stanici nebol väčší priemerný výskyt tropických nocí ako raz za 2 roky. V Kuchyni Nový Dvor bolo minimum teploty 21,5 °C, v Piešťanoch 22,5 °C, na súkromnej MS v Bratislave Rači asi 22 °C a pravdepodobne aj inde nad 20 °C. Vložil: M. Lapin, 11.VI.2019 

Aj noc z 11. na 12.VI.2019 bola na viacerých miestach JZ a Z Slovenska tropická. Napríklad v Kuchyni N.D. nklesla teplota pod 21,3 °C, v Piešanoch pod 22,4 °C, v Hurbanove pod 20,6 °C a rad iných. Aktualizácia: 12.VI.2019

Aj noc z 12. na 13.VI.2019 bola na viacerých miestach JZ a Z Slovenska tropická, v Piešťanoch pravdepodobne neklesla teplota pod 23 °C. Aktualizácia: 13.VI.2019, 6.15

 

Najdené zložky

Neboli najdené žiadne zložky