Choď na obsah Choď na menu
 


Aktuálne zmeny teploty na Slovensku

 

PREHĽAD ZMIEN TEPLOTY VZDUCHU A ÚHRNOV ATMOSFÉRICKÝCH ZRÁŽOK NA SLOVENSKU V UPLYNULOM ROKU
Prof. RNDr. Milan Lapin, PhD., FMFI UK, lapin@fmph.uniba.sk
Teplota vzduchu sa meria v Hurbanove na profesionálnej úrovni od roku 1872, z ďalších 4 staníc SHMÚ je k dispozícii od r. 1881, z jednej (Bratislava) od r. 1851.
Územný priemer úhrnu zrážok na Slovensku je vypočítaný v SHMÚ z mesačných úhrnov 203 staníc, pred rokom 1901 iba z asi 30-100 staníc
Stránka www.dmc.fmph.uniba.sk je opäť dlhšiu dobu neprístupná, ospravedlňujem sa
 
AKTUÁLNE INFORMÁCIE – ZHODNOTENIE PREDCHÁDZAJÚCEHO ROKA A ROČNÝCH SEZÓN, ZAUJÍMAVÉ PRÍPADY VÝVOJA POČASIA NA SLOVENSKU – podrobnosti sú aj na stránke: http://www.shmu.sk/sk/?page=1610 ):
Detailnejšie klimatologické grafy nájdete vo Fotoalbume
Vo Fotoalbume sú aj denné priemery teploty po 10 dňoch od roku 1951: WEB
______________________________________________

PRIEBEŽNÉ VÝSLEDKY, NOVEMBER 2018

Priemery teploty vzduchu po 5 dňoch a porovnanie s dlhodobým priemerom (DP) z obdobia 1951-1990 (1981-2010) v Hurbanove (podľa operatívnych údajov SHMÚ z medzinárodnej výmeny, konečné výsledky môžu byť až o 0,1 °C odlišné, DP 1951-1990 je približne rovnaký ako DP 1901-2000, DP 1981-2010 je ale počas roka aj o viac ako 1 °C vyšší ako DP 1901-2000 (porovnávanie aktuálneho počasia s DP 1981-2010 používajú niektoré meteorologické služby a od V.2015 to pripúšťa aj WMO pre operatívne účely, záporné číslo v zátvorke znamená pod DP 1981-2010)):

1 -   5.XI.2018, asi  14,0 °C, o 6,9 (o 6,6) °C viac ako DP, priemerné maximum 20,5 °C

1 - 10.XI.2018, asi  12,0 °C, o 5,2 (o 5,1) °C viac ako DP, priemerné maximum 18,7 °C

1 - 15.XI.2018, asi  11,1 °C, o 4,8 (o 4,9) °C viac ako DP, priemerné maximum 17,6 °C

Vložil: M. Lapin, 15.XI.2018, 21.05 

__________________________________________

ZHODNOTENIE OKTÓBRA 2018 

Október 2018 bol na Slovensku teplotne nadnormálny až silne nadnormálny (podľa DP 1951-1980, 1961-1990 a aj 1901-2000), podľa DP 1981-2010 (ktorý je asi o 0,5 °C vyšší ako DP 1951-1980) bol Október 2018 tiež nadnormálny, v tomto roku bol relatívne teplejší na juhovýchode SR, v Hurbanove 13,0 °C, o 3,0 °C teplejší ako dlhodobý priemer (DP) 1951-1980, o 2,8 °C viac ako DP 1961-1990 a o 3,0 viac ako DP 1901-2000, v Košiciach 12,0 °C, o 3,3 °C viac ako DP 1951-1980, o 3,1 °C viac ako DP 1961-1990 a o 3,3 °C viac ako DP 1901-2000, v Oravskej Lesnej o 2,5 °C viac ako DP 1951-1980, v Poprade o 2,1 °C viac ako DP 1951,1980, na Chopku o 1,6 °C viac ako DP 1951-1980. Úhrn zrážok dosiahol v X.2018 v priemere na Slovensku asi 40 mm (asi 70% DP 1901-1990, v Hurbanove 28%, v Košiciach 51%, v Poprade 84% a v Oravskej Lesnej 121%). Napriek mierne podnormálnym zrážkam bola vlhkosť pôdy a stavy riek na veľmi nízkej úrovni.

Vložil: M. Lapin, 2.XI.2018, (bude sa upravovať)

ZHODNOTENIE SEPTEMBRA 2018 A TEPLÉHO POLROKA (VEGETAČNÉHO OBDOBIA IV-IX) 2018

September 2018 bol na Slovensku teplotne nadnormálny až silne nadnormálny (podľa DP 1951-1980, 1961-1990 a aj 1901-2000), podľa DP 1981-2010 (ktorý je asi o 0,2 až 0,6 °C vyšší ako DP 1951-1980) bol September 2018 tiež nadnormálny, v tomto roku bol relatívne teplejší na juhovýchode SR, v Hurbanove 17,0 °C, o 1,7 °C teplejší ako dlhodobý priemer (DP) 1951-1980, o 1,5 °C viac ako DP 1961-1990 a o 1,6 viac ako DP 1901-2000, v Košiciach 16,9 °C, o 2,7 °C viac ako DP 1951-1980, o 2,5 °C viac ako DP 1961-1990 a o 2,7 °C viac ako DP 1901-2000, v Oravskej Lesnej o 1,8 °C viac ako DP 1951-1980, v Poprade o 1,7 °C viac ako DP 1951,1980, na Chopku o 1,5 °C viac ako DP 1951-1980. Úhrn zrážok dosiahol v IX.2018 v priemere na Slovensku asi 65 mm (asi 109% DP 1901-1990, v Hurbanove 216%, v Košiciach 50%, v Poprade 107% a v Oravskej Lesnej 110%). Vysoké úhrny boli spôsobené iba dvomi cyklonálnymi situáciami.

Vegetačné obdobie 2018 (teplý polrok IV-IX) bolo na Slovensku v priemere mimoriadne až extrémne teplé, teda väčšinou najteplejšie v celom období meraní, o 3,1 °C (Chopok) až 4,0 °C (Košice) teplejšie v porovnaní s DP 1951-1980 (aj 1901-2000). V Hurbanove malo vegetačné obdobie 2018 priemer teploty 20,0 °C, v Košiciach 19,3 °C, v Poprade 15,4 °C, na Chopku 6,7 °C a v Oravskej Lesnej 14,3 °C, bolo to na Slovensku približne o 0,8 (Hurbanovo) až  o 1,3 °C (Košice) teplejšie ako doteraz najteplejšie vegetačné obdobie od začiatku pozorovaní (1871). Zrážkovo bolo vegetačné obdobie 2018 predbežne celkovo podnormálne až slabo nadnormálne, no s veľmi nevyrovnaným časovým priebehom zrážok (veľa zrážok spadlo v júni a miestami aj v septembri, inak bolo prevažne sucho), SR asi 391 mm (87% DP), Hurbanovo 111% DP 1901-1990, Oravská Lesná 100% DP, Poprad 114% DP, Košice 73% DP), no pri vyššej teplote je obvykle aj vyšší výpar, takže ho môžeme hodnotiť prevažne ako suché až veľmi suché z pohľadu vlhkosti pôdy. Pozoruhodný bol veľký počet dní s konvektívnymi zrážkami, zrážky padali predovšetkým pri búrkových lejakoch a prehánkach, vyskytli sa aj prívalové zrážky s následnými prívalovými povodňami na menších tokoch.

Vložil: M. Lapin, 1.X.2018 (bude sa ešte upravovať)

_______________________________________________

ZHODNOTENIE AUGUSTA 2018 A LETA (VI-VIII) 2018

August 2018 bol na Slovensku teplotne mimoriadne nadnormálny (podľa DP 1951-1980, 1961-1990 a aj 1901-2000), podľa DP 1981-2010 (ktorý je asi o 1,2 °C vyšší ako DP 1951-1980) bol august 2018 tiež mimoriadne nadnormálny, v tomto roku bol relatívne teplejší na východe SR, v Hurbanove 23,5 °C, o 4,1 °C teplejší ako dlhodobý priemer (DP) 1951-1980, o 4,0 °C viac ako DP 1961-1990 aj 1901-2000, v Košiciach 23,0 °C, o 4,7 °C viac ako DP 1951-1980, DP 1961-1990 a aj DP 1901-2000, v Oravskej Lesnej o 4,1 °C viac ako DP 1951-1980, v Poprade o 4,2 °C viac ako DP 1951,1980, na Chopku o 3,8 °C viac ako DP 1951-1980. V Hurbanove to bol 3. a v Košiciach tiež 3. najteplejší august od začiatku pozorovaní. Úhrn zrážok dosiahol vo VIII.2018 v priemere na Slovensku asi 60 mm (asi 75% DP 1901-1990, v Hurbanove 55%, v Košiciach 92%, v Poprade 103% a v Oravskej Lesnej 96%).

Leto 2018 bolo na Slovensku v priemere mimoriadne teplé, teda celkovo teplotne mimoriadne nadnormálne, o 3 °C (Chopok o 2,3 °C, Košice o 3,5 °C) teplejšie v porovnaní s DP 1951-1980 (aj 1961-1990 a 1901-2000). V Hurbanove malo leto 2018 priemer teploty 22,3 °C, v Košiciach 21,7 °C, v Poprade 17,8 °C, na Chopku 8,8 °C a v Oravskej Lesnej 16,4 °C, v Košiciach to bolo 1-2. najteplejšie leto od začiatku pozorovaní (1881), v Oravskej Lesnej 2-3. najteplejšie leto, v Poprade 1. najteplejšie leto a v Hurbanove 4. najteplejšie leto od začiatku pozorovaní (1871). Aj keď bola občas nízka relatívna vlhkosť vzduchu a celkovo na viacerých miestach významné sucho, nočné minimá teploty vzduchu boli často vysoké a až v 34 dňoch sme zaznamenali niekde v SR tropickú noc s minimom teploty v noci 20 °C alebo viac, denné maximá boli v priemere tiež vysoké, zaznamenali sme asi 6 supertropických dní (s maximom teploty 35 °C alebo viac, čo je tiež vysoko nad dlhodobým priemerom z obdobia 1951-1990). Zrážkovo bolo leto 2018 celkovo na dolnej hranici normálu, miestami ale aj podnormálne a aj nadnormálne (SR asi 230 mm (90% DP), Hurbanovo 118% DP 1901-1990, Oravská Lesná 105% DP, Poprad 107% DP, Košice 84% DP)

Vložil: M. Lapin, 3.IX.2018 (bude s upravovať)

JÚL 2018

Júl 2018 bol na Slovensku teplotne silne nadnormálny (podľa DP 1951-1980, aj podľa DP 1901-2000 a DP 1961-1990),  v Hurbanove 22,4 °C, o 2,3 °C teplejší ako dlhodobý priemer (DP) 1951-1980, o 2,1 °C viac ako DP 1961-1990, o 2,1 °C viac ako DP 1901-2000 (15. najteplejší od začiatku pozorovaní), v Košiciach 21,9 °C, o 3,0 °C viac ako DP 1951-1980, o 2,9 °C viac ako DP 1961-1990, o 2,9 °C viac ako DP 1901-2000, v Poprade o 2,6 °C viac ako DP 1951-1980, Oravskej Lesnej o 2,2 °C viac ako DP 1951-1980 a na Chopku o 1,6 °C viac ako DP 1951-1980. Úhrn zrážok dosiahol v VII.2018 v priemere na Slovensku asi 70 mm (asi 80% DP 1901-1990, v Hurbanove 72%, v Košiciach 38%, v Poprade 55% a v Oravskej Lesnej 100% DP 1901-1990). Vložil: M. Lapin, 1.VIII.2018

__________________________________________________

JÚN 2018

Jún 2018 bol na Slovensku teplotne nadnormálny až silne nadnormálny (podľa DP 1951-1980, aj podľa DP 1901-2000 a DP 1961-1990),  v Hurbanove 21,1 °C, o 2,3 °C teplejší ako dlhodobý priemer (DP) 1951-1980, o 2,4 °C viac ako DP 1961-1990, o 2,6 °C viac ako DP 1901-2000 (11. najteplejší od začiatku pozorovaní), v Košiciach 20,2 °C, o 2,7 °C viac ako DP 1951-1980, o 2,8 °C viac ako DP 1961-1990, o 2,9 °C viac ako DP 1901-2000, v Poprade o 2,1 °C viac ako DP 1951-1980, Oravskej Lesnej o 2,4 °C viac ako DP 1951-1980 a na Chopku o 1,6 °C viac ako DP 1951-1980. Úhrn zrážok dosiahol v VI.2018 v priemere na Slovensku asi 105 mm (asi 115% DP 1901-1990, v Hurbanove 214%, v Košiciach 121%, v Poprade 161% a v Oravskej Lesnej 121% DP 1901-1990). 

Vložil: M. Lapin, 2.VII.2018 (Upravené 11.VII.2018)

1. Polrok I-VI.2018: Na Slovensku bol 1. polrok 2018 až na niekoľko chladnejších epizód relatívne veľmi až mimoriadne teplý (v južnej polovici SR 3. najteplejší od začiatku pozorovaní) a do konca Júna nakoniec prevažne zrážkovo normálny, iba apríl a máj boli prevažne suché. 1. polrok 2018  bol v Hurbanove o 2,6 °C teplejší ako DP 1951-1980 (o 2,6 °C teplejší aj ako DP 1901-2000 a o 2,4 °C teplejší ako DP 1961-1990), v Košiciach o 2,9 °C teplejší ako DP 1951-1980, o 2,9 °C teplejší ako DP 1901-2000 a o 2,7 °C teplejší ako DP 1961-1990, v Poprade o 2,2 °C teplejší ako DP 1951-1980, v Oravskej Lesnej o 2,7 °C teplejší ako DP a na Chopku o 1,9 °C teplejší ako DP 1951-1980. Úhrn zrážok dosiahol v Hurbanove 310 mm (116% DP 1901-1990), v Košiciach 267 mm (92%), v Poprade 379 mm (138%), v Oravskej Lesnej 416 mm (82%) a na Slovensku v priemere 333 mm (asi 95 % DP 1901-1990). Keďže zrážky padali nerovnomerne a prevažne z prehánok, neprispeli dostatočne k zavlaženiu pôdy a na viacerých miestach sa vyskytlo prechodné sucho najmä preto, že bola vysoká teplota. Vložil M. Lapin, 2.VII.2018. Upravené 11.VII.2018

__________________________________________________

JAR 2018 a MÁJ 2018

JAR (III.-V.2018) bola na Slovensku teplotne mimoriadne nadnormálna s odchýlkou od 3,1 °C do 3,5 °C v porovnaní s DP 1951-1980, 2,6 °C do 3,1 °C v porovnaní s DP 1961-1990 a 2,9 až 3,4 °C v porovnaní s DP 1901-2000 (bola to najteplejšia jar v doterajšej histórii meteorologických meraní na Slovensku). V Hurbanove o 3,1 °C teplejšia ako DP 1951-1980, o 2,7 °C viac ako DP 1961-1990, o 3,0 °C viac ako DP 1901-2000, v Košiciach o 3,3 °C viac ako DP 1951-1980, o 2,9 °C viac ako DP 1961-1990 a o 3,1 °C viac ako DP 1901-2000, v Oravskej Lesnej o 3,5 °C teplejšia ako DP 1951-1980, v Poprade o 3,2 °C teplejšia ako DP 1951-1980, na Chopku o 3,2 °C teplejšia ako DP 1951-1980. Na JAR 2018 spadlo na Slovensku v priemere asi 140 mm zrážok (asi 80% DP 1901-1990), v Hurbanove 96%, v Košiciach 80%, v Poprade 142% a v Oravskej Lesnej 73% DP 1901-1990.

Máj 2018 bol na Slovensku teplotne mimoriadne nadnormálny (podľa DP 1951-1980), aj podľa DP 1961-1990 a 1901-2000 (bol to najteplejší Máj v doterajšej histórii meteorologických meraní na Slovensku),  v Hurbanove 19,7 °C, o 4,5 °C teplejší ako dlhodobý priemer (DP) 1951-1980, o 4,0 °C viac ako DP 1961-1990, o 4,2 °C viac ako DP 1901-2000, v Košiciach 18,9 °C, o 5,0 °C viac ako DP 1951-1980, o 4,5 °C viac ako DP 1961-1990, o 4,6 °C viac ako DP 1901-2000, v Poprade o 4,2 °C viac ako DP 1951-1980, Oravskej Lesnej o 4,6 °C viac ako DP 1951-1980 a na Chopku o 4,6 °C viac ako DP 1951-1980, v Bratislave na Kolibe o 4,5 °C viac a na Sliači, letisku o 4,4 °C viac ako DP 1951-1980. Úhrn zrážok dosiahol v V.2018 v priemere na Slovensku asi 55 mm (asi 72% DP 1901-1990), v Hurbanove 58%, v Košiciach 74%, v Poprade 140% a v Oravskej Lesnej 120% DP 1901-1990. 

Vložil: M. Lapin, 1.VI.2018, upravené 11.VI.2018

APRÍL 2018

Apríl 2018 bol na Slovensku teplotne mimoriadne nadnormálny (skoro všade bol doteraz najteplejší od začiatku pozorovaní, v porovnaní s dlhodobým priemerom (DP) 1901-2000, 1961-1990 a aj 1951-1980 bol o vyše 5 °C teplejší). V Hurbanove 16,2 °C, o 5,7 °C teplejší ako DP 1951-1980, o 5,5 °C viac ako DP 1961-1990, o 5,8 °C viac ako DP 1901-2000, v Košiciach 14,9 °C, o 5,8 °C viac ako DP 1951-1980, o 5,4 °C viac ako DP 1961-1990, o 5,8 °C viac ako DP 1901-2000, v Oravskej Lesnej o 6,5 °C viac ako DP 1951-1980, v Poprade o 6,4 °C viac ako DP 1951-1980, na Chopku o 5,3 °C viac ako DP 1951-1980 (na Lomnickom štíte ale o 5,7 °C viac ako DP 1951-1980), v Bratislave na Kolibe o 6,0 °C viac ako DP 1951-1980 a na Sliači letisku o 5,6 °C viac ako DP 1951-1980. Úhrn zrážok dosiahol vo IV.2018 v priemere na Slovensku asi 30 mm (asi 57% DP 1901-1990), v Hurbanove 49%, v Košiciach 44%, v Poprade 63% a v Oravskej Lesnej 34% DP 1901-1990 (koncom apríla už bolo evidentné sucho skoro na celom území Slovenska).

Vložil: M. Lapin, 2.V.2018 (na základe predbežných údajov SHMÚ)

MAREC 2018 A CHP 2017/18(X-III):

Marec 2018 bol na Slovensku teplotne normálny ojedinele podnormálny (na dolnej hranici intervalu normálu (DP) 1901-2000 a aj 1951-1980, v Hurbanove 4,0 °C, o 1,0 °C chladnejší ako DP 1951-1980, o 1,3 °C menej ako DP 1961-1990, o 1,1 °C menej ako DP 1901-2000, v Košiciach 2,3 °C, o 0,8 °C menej ako DP 1951-1980, o 1,7 °C menej ako DP 1961-1990, o 1,0 °C menej ako DP 1901-2000, v Oravskej Lesnej o 0,6 °C menej ako DP 1951-1980, v Poprade o 1,1 °C menej ako DP 1951-1980, na Chopku o 0,2 °C menej ako DP 1951-1980 (na Lomnickom štíte ale o 1,0 °C viac ako DP 1951-1980), v Bratislave na Kolibe o 1,1 °C menej ako DP 1951-1980 a na Sliači letisku o 0,7 °C menej ako DP 1951-1980. Úhrn zrážok dosiahol vo III.2018 v priemere na Slovensku asi 59 mm (asi 126% DP 1901-1990), v Hurbanove 181%, v Košiciach 141%, v Poprade 250% a v Oravskej Lesnej 52% DP 1901-1990.

Chladný polrok (CHP, X.2017-III.2018) bol na Slovensku teplotne normálny až nadnormálny s kladnou odchýlkou od 0,8 °C do 1,5 °C v porovnaní s DP 1951-1980, 1961-1990 a aj 1901-2000 (na Chopku so zápornou odchýlkou okolo 0,3 °C). V Hurbanove o 1,0 °C teplejší ako DP 1951-1980 aj DP 1961-1990, o 1,1 °C viac ako DP 1901-2000, v Košiciach o 1,4 °C teplejší ako DP 1951-1980, o 1,4 °C viac ako DP 1961-1990 a o 1,5 °C viac ako DP 1901-2000, v Oravskej Lesnej o 0,9 °C teplejší ako DP 1951-1980 a aj DP 1961-1990, v Poprade o 0,8 °C teplejší ako DP 1951-1980 a o 0,6 °C viac ako DP 1961-1990, na Chopku o 0,3 °C chladnejší ako DP 1951-1980. V CHP spadlo na Slovensku v priemere asi 370 mm zrážok (asi 122% DP 1901-1990), v Hurbanove 112%, v Košiciach 94%, v Poprade 142% a v Oravskej Lesnej 113% DP 1901-1990.

Aktualizácia: 4.IV.2018

___________________________________________________________

FEBRUÁR 2018 A ZIMA 2017/18(XII-II):

Február 2018 bol na Slovensku teplotne normálny vo vyšších horských polohách podnormálny, v nižších polohách bol skoro všade na dolnej hranici normálu (DP) 1961-1990 a aj 1951-1980, v Hurbanove -0,4 °C, o 1,1 °C chladnejší ako DP 1951-1980, o 1,4 °C menej ako DP 1961-1990, o 0,7 °C menej ako DP 1901-2000, v Košiciach -1,1 °C, o 0,0 °C viac ako DP 1951-1980, o 0,2 °C menej ako DP 1961-1990, o 0,6 °C viac ako DP 1901-2000, v Oravskej Lesnej o 1,6 °C menej ako DP 1951-1980, v Poprade o 2,0 °C menej ako DP 1951-1980, na Chopku o 2,7 °C menej ako DP 1951-1980, v Bratislave na Kolibe o 1,4 °C menej ako DP 1951-1980 a na Sliači letisku o 0,2 °C menej ako DP 1951-1980. Úhrn zrážok dosiahol vo II.2018 v priemere na Slovensku asi 50 mm (asi 119% DP 1901-1990). 

Zima 2017/2018 bola na Slovensku relatívne teplá až veľmi teplá, asi o 1,3 až 2,2 °C teplejšia ako DP 1951-1980 (viac na východe SR), vo vyšších horských polohách bola ale asi o 0,5 °C chladnejšia ako DP 1951-1980. V Hurbanove mala priemer teploty vzduchu  1,7 °C, o 1,7 °C viac ako DP 1951-1980, o 1,8 °C viac ako DP 1961-1990 a o 1,9 °C viac ako DP 1901-2000, v Košiciach 0,4 °C, o 2,2 °C viac ako DP 1951-1980, o 2,4 °C viac ako DP 1961-1990 a o 2,5 °C viac ako DP 1901-2000, v Poprade o 1,4 °C viac ako DP 1951-1980, v Oravskej Lesnej o 1,6 °C viac ako DP 1951-1980, na Chopku o 0,4 °C menej ako DP 1951-1980. Úhrn zrážok za zimu 2017/2018 dosiahol v Hurbanove 87,5% DP 1901-1990, v Košiciach 93,3% DP, v Poprade 97,8% DP, v Oravskej Lesnej 75,2% DP a na celom Slovensku asi 154 mm, čo je asi 109% DP (pri vyššej teplote ale padá v zime viac kvapalných zrážok, takže sme mali veľmi nízku priemernú výšku snehu a aj malý počet dní so snehovou pokrývkou v polohách pod 800 m n.m.).

Aktualizácia: 2.III.2018

________________________________________________

JANUÁR 2018 

Január 2018 bol na Slovensku teplotne nadnormálny, vo vyšších horských polohách o 2,5 °C nad  dlhodobým priemerom, v nižších polohách skoro všade o 4,4 až 4,8 °C nad dlhodobým priemerom (DP) 1901-200, 1961-1990 a aj 1951-1980, v Hurbanove 3,4 °C, o 4,9 °C teplejší ako DP 1951-1980, 1961-1990 a aj 1901-2000, v Košiciach 1,4 °C, o 4,8 °C viac ako DP 1951-1980, o 4,9 °C viac ako DP 1961-1990, o 4,9 °C viac ako DP 1901-2000, v Oravskej Lesnej o 4,7 °C viac ako DP 1951-1980, v Poprade o 4,5 °C viac ako DP 1951-1980, na Chopku o 2,5 °C viac ako DP 1951-1980, v Bratislave na Kolibe o 4,6 °C viac ako DP 1951-1980 a na Sliači letisku o 4,6 °C viac ako DP 1951-1980. Úhrn zrážok dosiahol v I.2018 v priemere na Slovensku 35 mm (asi 83% DP 1901-1990, v Hurbanove 62%, v Košiciach 44%, v Poprade 60% a v Oravskej Lesnej 77%). Vložil: M. Lapin, 1.II.2018 (upravené 13.II.2018)

DECEMBER 2017 A ROK 2017 (I-XII):

December 2017 bol na Slovensku teplotne normálny až nadnormálny, vo vyšších horských polohách pod dlhodobým priemerom, v nižších polohách skoro všade nad dlhodobým priemerom (DP) 1961-1990 a aj 1951-1980, v Hurbanove 2,0 °C, o 1,2 °C teplejší ako DP 1951-1980, o 1,6 °C viac ako DP 1961-1990, o 1,4 °C viac ako DP 1901-2000, v Košiciach 0,9 °C, o 1,9 °C viac ako DP 1951-1980, o 2,3 °C viac ako DP 1961-1990, o 2,2 °C viac ako DP 1901-2000, v Oravskej Lesnej o 1,8 °C viac ako DP 1951-1980, v Poprade o 1,8 °C viac ako DP 1951-1980, na Chopku o 0,9 °C menej ako DP 1951-1980, v Bratislave na letisku o 2,3 °C viac ako DP 1951-1980 a na Sliači letisku o 0,2 °C menej ako DP 1951-1980. Úhrn zrážok dosiahol v XII.2017 v priemere na Slovensku asi 55 mm (asi 101% DP 1901-1990). 

Rok 2017 bol na Slovensku asi o 1,3 až 1,7 °C teplejší ako DP 1951-1980 (viac na východe SR a v Bratislave, menej na horách) a bol tak 4. až 10. najteplejší rok od 1881 (od začiatku systematických meraní, v Bratislave a na severe SR 4. až 7. najteplejší, ale až 10. najteplejší v Hurbanove). V Hurbanove mal priemer teploty vzduchu  11,3 °C, o 1,4 °C viac ako DP 1951-1980, o 1,3 °C viac ako DP 1961-1990 a o 1,4 °C viac ako DP 1901-2000, v Košiciach 10,2 °C, o 1,7 °C viac ako DP 1951-1980, o 1,6 °C viac ako DP 1961-1990 a o 1,8 °C viac ako DP 1901-2000, v Poprade o 1,6 °C viac ako DP 1951-1980, v Oravskej Lesnej o 1,5 °C viac ako DP 1951-1980, na Chopku o 1,3 °C viac ako DP 1951-1980. Úhrn zrážok za rok 2017 dosiahol v Hurbanove 98,1% DP 1901-1990, v Košiciach 82,9% DP, v Poprade 116,5% DP, v Oravskej Lesnej 135,2% DP a na celom Slovensku asi 811 mm, čo je asi 108% DP (pri vyššej teplote je ale aj vyšší potenciálny výpar, preto bol rok 2017 na viacerých miestach Slovenska pomerne suchý).

Aktualizácia: 2.I.2018

__________________________________

ZHODNOTENIE NOVEMBRA 2017 A JESENE (IX-XI) 2017

November 2017 bol na Slovensku teplotne normálny (podľa DP 1951-1980 a aj 1981-2010), podľa 1961-1990 a 1901-2000 bol na východe SR miestami nadnormálny, v tomto roku bol relatívne chladnejší na juhozápade SR a na horách, v Hurbanove 5,8 °C, o 0,8 °C teplejší ako dlhodobý priemer (DP) 1951-1980, o 1,1 °C viac ako DP 1961-1990 a o 1,2 °C viac ako 1901-2000, v Košiciach 4,7 °C, o 1,1 °C viac ako DP 1951-1980, o 1,5 °C viac ako DP 1961-1990 a o 1,6 °C viac ako DP 1901-2000, v Oravskej Lesnej o 0,4 °C viac ako DP 1951-1980, v Poprade o 0,2 °C viac ako DP 1951,1980, na Chopku o 0,2 °C menej ako DP 1951-1980. Úhrn zrážok dosiahol v XI.2017 v priemere na Slovensku asi 75 mm (asi 122% DP 1901-1990, v Hurbanove 85%, v Košiciach 84%, v Poprade 135% a v Oravskej Lesnej 138%). Vysoké úhrny boli spôsobené niekoľkými južnými cyklonálnymi situáciami.

Jeseň 2017 (IX-XI) bola na Slovensku v priemere celkovo teplotne normálna až nadnormálna, o -0,3 °C chladnejšia (Chopok) až 1,1 °C teplejšia (Košice)  v porovnaní s DP 1951-1980 (aj 1961-1990), v porovnaní s DP 1901-2000 bola ešte asi o 0,1 až 0,2 °C teplejšia. V Hurbanove mala jeseň 2017 priemer teploty 10,8 °C, v Košiciach 10,0 °C, v Poprade 7,0 °C, na Chopku -0,2 °C a v Oravskej Lesnej 6,0 °C (bolo to teda o 0,7 °C, 1,1 °C, 0,6 °C, -0,3 °C a 0,6 °C viac ako DP 1951-1980). Zrážkovo bola jeseň 2017 predbežne celkovo normálna (miestami na juhu) až silne nadnormálna (na viacerých miestach v strede a na severe SR), no s veľmi nevyrovnaným časovým priebehom zrážok (veľa zrážok spadlo iba pri krátkotrvajúcich južných cyklonálnych situáciách). Na Slovensku spadlo spolu asi 285 mm v priemere, čo je asi 160% DP (Hurbanovo 164% DP 1901-1990, Oravská Lesná 202% DP, Poprad 165% DP, Košice 104% DP). Vyššie úhrny zrážok nasledovali po veľmi suchom vegetačnom období na viacerých miestach na juhu Slovenska, preto boli vyššie úhrny zrážok veľmi prospešné.

Vložil: M. Lapin, 1.XII.2017 (bude sa ešte upravovať)

 

ZHODNOTENIE OKTÓBRA 2017

Október 2017 bol na Slovensku teplotne normálny až nadnormálny (podľa DP 1951-1980, 1961-1990 a aj 1901-2000), podľa DP 1981-2010 (ktorý je asi o 0,4 až 0,6 °C vyšší ako DP 1951-1980) bol Október 2017 tiež normálny až nadnormálny, v tomto roku bol relatívne chladnejší na horách, v Hurbanove 11,1 °C, o 1,1 °C teplejší ako dlhodobý priemer (DP) 1951-1980, o 0,9 °C viac ako DP 1961-1990 a o 1,1 °C viac ako 1901-2000, v Košiciach 9,9 °C, o 1,2 °C viac ako DP 1951-1980, o 1,0 °C viac ako DP 1961-1990 a o 1,2 °C viac ako DP 1901-2000, v Oravskej Lesnej o 0,9 °C viac ako DP 1951-1980, v Poprade o 1,3 °C viac ako DP 1951,1980, na Chopku o 0,2 °C menej ako DP 1951-1980. Úhrn zrážok dosiahol v X.2017 v priemere na Slovensku predbežne asi 75 mm (asi 133% DP 1901-1990, v Hurbanove 154%, v Košiciach 73%, v Poprade 156% a v Oravskej Lesnej 254%). Vysoké úhrny boli spôsobené niekoľkými južnými cyklonálnymi situáciami a výdatným snežením na horách a na severe SR koncom mesiaca.

Vložil: M. Lapin, 2.XI.2017

ZHODNOTENIE SEPTEMBRA 2017 A TEPLÉHO POLROKA (VEGETAČNÉHO OBDOBIA IV-IX) 2017

September 2017 bol na Slovensku teplotne normálny až slabo nadnormálny (podľa DP 1951-1980, 1961-1990 a aj 1901-2000), podľa DP 1981-2010 (ktorý je asi o 0,2 až 0,6 °C vyšší ako DP 1951-1980) bol September 2017 tiež normálny až slabo nadnormálny, v tomto roku bol relatívne chladnejší na juhozápade SR a na horách, v Hurbanove 15,4 °C, o 0,1 °C teplejší ako dlhodobý priemer (DP) 1951-1980, o 0,1 °C menej ako DP 1961-1990 a rovnaký ako 1901-2000, v Košiciach 15,3 °C, o 1,1 °C viac ako DP 1951-1980, o 0,9 °C viac ako DP 1961-1990 a o 1,1 °C viac ako DP 1901-2000, v Oravskej Lesnej o 0,6 °C viac ako DP 1951-1980, v Poprade o 0,4 °C viac ako DP 1951,1980, na Chopku o 0,6 °C menej ako DP 1951-1980. Úhrn zrážok dosiahol v IX.2017 v priemere na Slovensku asi 120 mm (asi 192% DP 1901-1990, v Hurbanove 270%, v Košiciach 148%, v Poprade 200% a v Oravskej Lesnej 215%). Vysoké úhrny boli spôsobené niekoľkými južnými cyklonálnymi situáciami.

Vegetačné obdobie 2017 (teplý polrok IV-IX) bolo na Slovensku v priemere veľmi až mimoriadne teplé, teda celkovo teplotne silne až mimoriadne nadnormálne, o 1,7 °C (Chopok) až 2,1 °C (Košice) teplejšie v porovnaní s DP 1951-1980 (aj 1901-2000). V Hurbanove malo vegetačné obdobie 2017 priemer teploty 18,5 °C, v Košiciach 17,4 °C, v Poprade 13,8 °C, na Chopku 5,3 °C a v Oravskej Lesnej 12,3 °C, bolo to na Slovensku približne 8. najteplejšie vegetačné obdobie od začiatku pozorovaní (1871). Zrážkovo bolo vegetačné obdobie 2017 predbežne celkovo normálne až slabo nadnormálne, no s veľmi nevyrovnaným časovým priebehom zrážok (veľa zrážok spadlo v apríli a najmä v septembri, inak bolo prevažne sucho, SR asi 480 mm (108% DP), Hurbanovo 101% DP 1901-1990, Oravská Lesná 136% DP, Poprad 123% DP, Košice 84% DP), no pri vyššej teplote je obvykle aj vyšší výpar, takže ho môžeme hodnotiť prevažne ako suché až veľmi suché z pohľadu vlhkosti pôdy. Pozoruhodný bol veľký počet dní s konvektívnymi zrážkami, zrážky padali predovšetkým pri búrkových lejakoch a prehánkach, vyskytli sa aj viaceré prívalové zrážky s následnými prívalovými povodňami na menších tokoch.

Vložil: M. Lapin, 2.X.2017 (bude sa ešte upravovať)

ZHODNOTENIE AUGUSTA 2017 A LETA (VI-VIII) 2017

August 2017 bol na Slovensku teplotne silne až mimoriadne nadnormálny (podľa DP 1951-1980, 1961-1990 a aj 1901-2000), podľa DP 1981-2010 (ktorý je asi o 1,2 °C vyšší ako DP 1951-1980) bol august 2017 tiež mimoriadne nadnormálny, v tomto roku bol relatívne teplejší na juhu SR, v Hurbanove 23,0 °C, o 3,6 °C teplejší ako dlhodobý priemer (DP) 1951-1980, o 3,5 °C viac ako DP 1961-1990 aj 1901-2000, v Košiciach 22,0 °C, o 3,7 °C viac ako DP 1951-1980, DP 1961-1990 a aj DP 1901-2000, v Oravskej Lesnej o 2,9 °C viac ako DP 1951-1980, v Poprade o 3,2 °C viac ako DP 1951,1980, na Chopku o 3,1 °C viac ako DP 1951-1980. V Hurbanove to bol 4. a v Košiciach 3. najteplejší august od začiatku pozorovaní. Úhrn zrážok dosiahol vo VIII.2017 v priemere na Slovensku asi 66 mm (asi 81% DP 1901-1990, v Hurbanove 47%, v Košiciach 42%, v Poprade 159% a v Oravskej Lesnej 78%).

Leto 2017 bolo na Slovensku v priemere mimoriadne teplé, teda celkovo teplotne mimoriadne nadnormálne, o 2,4 °C (Oravská Lesná) až 3,2 °C (Hurbanovo) teplejšie v porovnaní s DP 1951-1980 (aj 1961-1990 a 1901-2000). V Hurbanove malo leto 2017 priemer teploty 22,6 °C, v Košiciach 21,1 °C, v Poprade 17,4 °C, na Chopku 9,0 °C a v Oravskej Lesnej 15,9 °C, v Košiciach to bolo 5. najteplejšie leto od začiatku pozorovaní (1881), v Oravskej Lesnej 2. najteplejšie leto, v Poprade 2. najteplejšie leto a v Hurbanove 3. najteplejšie leto od začiatku pozorovaní (1871). Aj keď bola občas nízka relatívna vlhkosť vzduchu a celkovo na viacerých miestach významné sucho, nočné minimá teploty vzduchu boli často vysoké a až v 30 dňoch sme zaznamenali niekde v SR tropickú noc s minimom teploty v noci 20 °C alebo viac, denné maximá boli v priemere tiež vysoké, zaznamenali sme asi 10 supertropických dní (s maximom teploty 35 °C alebo viac, čo je tiež vysoko nad dlhodobým priemerom z obdobia 1951-1990). Zrážkovo bolo leto 2017 celkovo na dolnej hranici normálu, miestami ale aj podnormálne (SR asi 220 mm (85% DP), Hurbanovo 78% DP 1901-1990, Oravská Lesná 105% DP, Poprad 96% DP, Košice 75% DP)

Vložil: M. Lapin, 2.IX.2017 (druhá úprava 12.IX.2017)

 

JÚL 2017

Júl 2017 bol na Slovensku teplotne silne až mimoriadne nadnormálny (podľa DP 1951-1980, aj podľa DP 1901-2000 a DP 1961-1990),  v Hurbanove 22,3 °C, o 2,2 °C teplejší ako dlhodobý priemer (DP) 1951-1980, o 2,0 °C viac ako DP 1961-1990, o 2,0 °C viac ako DP 1901-2000, v Košiciach 20,4 °C, o 1,5 °C viac ako DP 1951-1980, o 1,2 °C viac ako DP 1961-1990, o 1,4 °C viac ako DP 1901-2000, v Poprade o 1,3 °C viac ako DP 1951-1980, Oravskej Lesnej o 1,5 °C viac ako DP 1951-1980 a na Chopku o 1,0 °C viac ako DP 1951-1980. Úhrn zrážok dosiahol v VII.2017 v priemere na Slovensku asi 90 mm (asi 103% DP 1901-1990, v Hurbanove 131%, v Košiciach 118%, v Poprade 85% a v Oravskej Lesnej 141% DP 1901-1990). 

Vložil: M. Lapin, 1.VIII.2017 (upravené)

1. Polrok I-VI.2017: Na Slovensku bol 1. polrok 2017 až na niekoľko chladnejších epizód relatívne teplý až veľmi teplý a až do konca Júna prevažne suchý v južnej polovici Slovenska, iba apríl bol veľmi vlhký vďaka niekoľkým veľmi vysokým zrážkovým úhrnom. 1. polrok 2017  bol v Hurbanove o 1,3 °C teplejší ako DP 1951-1980 (o 1,3 °C teplejší aj ako DP 1901-2000 a o 1,1 °C teplejší ako DP 1961-1990), v Košiciach o 1,6 °C teplejší ako DP 1951-1980, o 1,6 °C teplejší ako DP 1901-2000 a o 1,4 °C teplejší ako DP 1961-1990, v Poprade o 1,7 °C teplejší ako DP 1951-1980, v Oravskej Lesnej o 1,7 °C teplejší ako DP a na Chopku o 1,9 °C teplejší ako DP 1951-1980. Úhrn zrážok dosiahol v Hurbanove 183 mm (69% DP 1901-1990), v Košiciach 200 mm (69%), v Poprade 251 mm (92%), v Oravskej Lesnej 613 mm (120%) a na Slovensku v priemere 310 mm (asi 88 % DP 1901-1990). Keďže zrážky padali nerovnomerne a prevažne z prehánok, neprispeli dostatočne k zavlaženiu pôdy a v južnej polovici Slovenska je miestami až mimoriadne sucho. Vložil M. Lapin, 6.VII2017. upravené 10.VII.2017

JÚN 2017

Jún 2017 bol na Slovensku teplotne silne až mimoriadne nadnormálny (podľa DP 1951-1980, aj podľa DP 1901-2000 a DP 1961-1990),  v Hurbanove 22,5 °C, o 3,7 °C teplejší ako dlhodobý priemer (DP) 1951-1980, o 3,8 °C viac ako DP 1961-1990, o 4,0 °C viac ako DP 1901-2000 (2. najteplejší od začiatku pozorovaní), v Košiciach 20,8 °C, o 3,3 °C viac ako DP 1951-1980, o 3,4 °C viac ako DP 1961-1990, o 3,5 °C viac ako DP 1901-2000, v Poprade o 3,2 °C viac ako DP 1951-1980, Oravskej Lesnej o 2,8 °C viac ako DP 1951-1980 a na Chopku o 2,4 °C viac ako DP 1951-1980. Úhrn zrážok dosiahol v VI.2017 v priemere na Slovensku 65 mm (asi 76% DP 1901-1990, v Hurbanove 56%, v Košiciach 62%, v Poprade 51% a v Oravskej Lesnej 94% DP 1901-1990). 

Vložil: M. Lapin, 4.VII.2017 (upravené 10.VII.2017)

_____________________________________________________

 

JAR 2017 a MÁJ 2017

JAR (III.-V.2017) bola na Slovensku teplotne silne nadnormálna s odchýlkou od 1,7 °C do 2,5 °C v porovnaní s DP 1951-1980, 1,5 °C do 2,1 °C v porovnaní s DP 1961-1990 a 1,8 až 2,3 °C v porovnaní s DP 1901-2000. V Hurbanove o 2,0 °C teplejšia ako DP 1951-1980, o 1,6 °C viac ako DP 1961-1990, o 1,9 °C viac ako DP 1901-2000, v Košiciach o 2,5 °C viac ako DP 1951-1980, o 2,1 °C viac ako DP 1961-1990 a o 2,3 °C viac ako DP 1901-2000, v Oravskej Lesnej o 2,2 °C teplejšia ako DP 1951-1980, v Poprade o 2,5 °C teplejšia ako DP 1951-1980, na Chopku o 1,7 °C teplejšia ako DP 1951-1980. Na JAR spadlo na Slovensku v priemere asi 182 mm zrážok (asi 76% DP 1901-1990), v Hurbanove 84%, v Košiciach 66%, v Poprade 132% a v Oravskej Lesnej 148% DP 1901-1990.

Máj 2017 bol na Slovensku teplotne silne nadnormálny (podľa DP 1951-1980), aj podľa DP 1901-2000 (ktorý je približne rovnaký ako DP 1961-1990),  v Hurbanove 17,3 °C, o 2,1 °C teplejší ako dlhodobý priemer (DP) 1951-1980, o 1,5 °C viac ako DP 1961-1990, o 1,7 °C viac ako DP 1901-2000, v Košiciach 16,3 °C, o 2,4 °C viac ako DP 1951-1980, o 1,9 °C viac ako DP 1961-1990, o 2,0 °C viac ako DP 1901-2000, v Poprade o 2,2 °C viac ako DP 1951-1980, Oravskej Lesnej o 2,1 °C viac ako DP 1951-1980 a na Chopku o 2,0 °C viac ako DP 1951-1980. Úhrn zrážok dosiahol v V.2017 v priemere na Slovensku 63 mm (asi 83% DP 1901-1990). 

Vložil: M. Lapin, 1.VI.2017 (upravené 9.VI.2017)

____________________________________________________

ZHODNOTENIE APRÍLA 2017 

Apríl 2017 bol na Slovensku všade teplotne v intervale normálu (podľa DP 1951-1980, 1961-1990 a 1901-2000, a aj podľa DP 1981-2010, ktorý je takmer o 1,0 °C teplejší ako DP 1951-1980  aj 1901-2000) a väčšinou nad DP 1901-2000, v Hurbanove mal 10,4 °C, čo je o 0,1 °C menej ako dlhodobý priemer (DP) 1951-1980, o 0,3 °C menej ako DP 1961-1990, o rovnaký ako DP 1901-2000, v Košiciach 9,8 °C, o 0,7 °C viac ako DP 1951-1980, o 0,3 °C viac ako DP 1961-1990, o 0,7 °C viac ako DP 1901-2000, v Poprade o 0,6 °C viac ako DP 1951-1980, v Oravskej Lesnej o 0,4 °C viac ako DP 1951-1980 a na Chopku o 0,1 °C menej ako DP 1951-1980. Úhrn zrážok dosiahol v IV.2017 v priemere na Slovensku asi 80 mm (asi 150% DP 1901-1990), na juhu SR to bolo okolo 100%, na severe aj vyše 250%. Vložil: M. Lapin, 2.V.2017, bude sa spresňovať

CHLADNÝ POLROK 2016/2017 a MAREC 2017

Chladný polrok (CHP, X.2016-III.2017) bol na Slovensku teplotne normálny ale s kladnou ochýlkou od 0,2 °C do 1,0 °C v porovnaní s DP 1951-1980, 1961-1990 a aj 1901-2000. V Hurbanove o 0,2 °C teplejší ako DP 1951-1980 aj DP 1961-1990, o 0,3 °C viac ako DP 1901-2000, v Košiciach o 0,4 °C teplejší ako DP 1951-1980, o 0,5 °C viac ako DP 1961-1990 a o 0,6 °C viac ako DP 1901-2000, v Oravskej Lesnej o 0,7 °C teplejší ako DP 1951-1980 a aj DP 1961-1990, v Poprade o 0,8 °C teplejší ako DP 1951-1980 a o 0,6 °C viac ako DP 1961-1990, na Chopku o 1,0 °C teplejší ako DP 1951-1980. V CHP spadlo na Slovensku v priemere asi 308 mm zrážok (asi 101% DP 1901-1990), v Hurbanove 75%, v Košiciach 111%, v Poprade 88% a v Oravskej Lesnej 129% DP 1901-1990.

Marec 2017 bol na Slovensku teplotne silne až mimoriadne nadnormálny (podľa DP 1951-1980), aj podľa DP 1901-2000 (ktorý je približne rovnaký ako DP 1951-1980),  aj podľa 1961-1990 ), v Hurbanove 9,0 °C, o 4,0 °C teplejší ako dlhodobý priemer (DP) 1951-1980, o 3,7 °C viac ako DP 1961-1990, o 3,9 °C viac ako DP 1901-2000, v Košiciach 7,4 °C, o 4,3 °C viac ako DP 1951-1980, o 3,8 °C viac ako DP 1961-1990, o 4,1 °C viac ako DP 1901-2000, v Poprade o 4,6 °C viac ako DP 1951-1980, Oravskej Lesnej o 4,2 °C viac ako DP 1951-1980 a na Chopku o 3,3 °C viac ako DP 1951-1980. Úhrn zrážok dosiahol v III.2017 v priemere na Slovensku asi 35 mm (asi 78% DP 1901-1990). 

Vložil: M. Lapin, 3.IV.2017 (bude sa upresňovať)

__________________________________________________________

ZIMA 2016/2017 a FEBRUÁR 2017

Zima (XII.2016-II.2017) bola na Slovensku prevažne teplotne normálna, v nižších polohách stredného Slovenska miestami aj podnormálna, na horách teplotne nad DP až teplotne nadnormálna. V Hurbanove o 1,0 °C chladnejšia ako DP 1951-1980, o 0,9 °C menej ako DP 1961-1990, o 0,8 °C menej ako DP 1901-2000, v Košiciach o 0,8 °C chladnejšia ako DP 1951-1980, o 0,7 °C menej ako DP 1961-1990 a o 0,6 °C menej ako DP 1901-2000, v Oravskej Lesnej o 0,1 °C chladnejšia ako DP 1951-1980 a aj DP 1961-1990, v Poprade o 0,1 °C chladnejšia ako DP 1951-1980 a rovnaká ako DP 1961-1990, na Sliači o 1,1 °C chladnejšia ako DP 1951-1980, na Chopku o 1,8 °C teplejšia ako DP 1951-1980. V zime spadlo na Slovensku v priemere 96 mm zrážok (asi 68% DP 1901-1990), v Hurbanove 36%, v Košiciach 63%, v Poprade 51% a v Oravskej Lesnej 122% DP 1901-1990.

Február 2017 bol na Slovensku teplotne nadnormálny (podľa DP 1951-1980), aj podľa DP 1961-1990 (ktorý je približne rovnaký ako DP 1951-1980),  aj podľa 1901-2000), v Hurbanove 2,6 °C, o 1,9 °C teplejší ako dlhodobý priemer (DP) 1951-1980, o 1,6 °C viac ako DP 1961-1990, o 2,3 °C viac ako DP 1901-2000, v Košiciach 0,9 °C, o 2,0 °C viac ako DP 1951-1980, o 1,8 °C viac ako DP 1961-1990, o 2,4 °C viac ako DP 1901-2000, v Poprade o 3,3 °C viac ako DP 1951-1980, Oravskej Lesnej o 3,7 °C viac ako DP 1951-1980, na Sliači o 2,9 °C viac ak DP 1951-1980 a na Chopku o 4,3 °C viac ako DP 1951-1980. Úhrn zrážok dosiahol vo II.2017 v priemere na Slovensku 36 mm (asi 86% DP 1901-1990). 

Vložil: M. Lapin, 1.III.2017, 10.III.2017 (všetko podľa údajov SHMÚ)

 
JANUÁR 2017 

Január 2017 bol na Slovensku podľa údajov SHMÚ teplotne na menšej časti silne podnormálny, na väčšine územia, najmä vo vyvýšených polohách, podnormálny až normálny, v Hurbanove -5,3 °C, o 3,8 °C chladnejší ako dlhodobý priemer (DP) 1951-1980, 1961-1990, aj 1901-2000 (8-9. najchladnejší od 1931, 16-18. najchladnejší od 1871), v Košiciach -6,6 °C, o 3,2 °C menej ako DP 1951-1980, o 3,1 °C menej ako DP 1961-1990, aj DP 1901-2000 (11. najchladnejší od 1931), v Oravskej Lesnej o 3,1 °C menej ako DP 1951-1980 a 1961-1990 (13. najchladnejší od 1931), v Poprade o 3,5 °C menej ako DP 1951-1980 a 1961-1990 (10. najchladnejší od 1931), na Chopku o 0,5 °C menej ako DP 1951-1980, Sliač o 5,7 °C menej ako DP 1951-1980 (3. najchladnejší od 1931) . Úhrn zrážok dosiahol v I.2017 v priemere na Slovensku predbežne asi 25 mm (asi 55% DP 1901-1990).  Hurbanovo - 50% DP, Košice - 95% DP, Poprad - 39 % DP a Oravská Lesná 75% DP. 

Vložil: M.Lapin, 1.II.2017, opravené 28.II.2017

DECEMBER 2016 A ROK 2016 (I-XII):

December 2016 bol na Slovensku teplotne normálny, na horách nad dlhodobým priemerom, v nižších polohách väčšinou pod dlhodobým priemerom (DP) 1961-1990 a aj 1951-1980, v Hurbanove -0,3 °C, o 1,1 °C chladnejší ako DP 1951-1980, o 0,7 °C menej ako DP 1961-1990, o 0,9 °C menej ako DP 1901-2000, v Košiciach -2,3 °C, o 1,3 °C menej ako DP 1951-1980, o 0,9 °C menej ako DP 1961-1990, o 1,0 °C menej ako DP 1901-2000, v Oravskej Lesnej o 1,1 °C menej ako DP 1951-1980, v Poprade o 0,0 °C viac ako DP 1951-1980, na Chopku o 1,7 °C viac ako DP 1951-1980, v Bratislave na Kolibe o 0,2 °C viac ako DP 1951-1980. Úhrn zrážok dosiahol v XII.2016 v priemere na Slovensku asi 35 mm (asi 64% DP 1901-1990, v južnej polovici SR oveľa menej). 

Rok 2016 bol na Slovensku asi o 1,4 až 2,0 °C teplejší ako DP 1951-1980 (viac na východe SR) a bol tak 5. až 6. najteplejší rok od 1881 (od začiatku systematických meraní na východe a severe SR, ale až 10. najteplejší v Hurbanove). V Hurbanove mal priemer teploty vzduchu  11,3 °C, o 1,4 °C viac ako DP 1951-1980, o 1,3 °C viac ako DP 1961-1990 a o 1,4 °C viac ako DP 1901-2000, v Košiciach 10,4 °C, o 1,9 °C viac ako DP 1951-1980, o 1,8 °C viac ako DP 1961-1990 a o 2,0 °C viac ako DP 1901-2000, v Poprade o 1,7 °C viac ako DP 1951-1980, v Oravskej Lesnej o 1,7 °C viac ako DP 1951-1980, na Chopku o 1,4 °C viac ako DP 1951-1980. Úhrn zrážok za rok 2016 dosiahol v Hurbanove 137,2% DP 1901-1990, v Košiciach 119,0% DP, v Poprade 122,6% DP, v Oravskej Lesnej 119,1% DP a na celom Slovensku asi 913 mm, čo je asi 122% DP (9. najvyšší úhrn od 1881, teda od začiatku vyhodnocovania).

Aktualizácia: 2.I.2017

_______________________________________________

ZHODNOTENIE NOVEMBRA 2016 A JESENE 2016 (IX-XI)

November 2016 bol na Slovensku teplotne normálny (podľa DP 1951-1980), aj podľa DP 1981-2010 (ktorý je približne rovnaký ako DP 1951-1980),  aj podľa 1901-2000), v Hurbanove 5,1 °C, o 0,1 °C teplejší ako dlhodobý priemer (DP) 1951-1980, o 0,4 °C viac ako DP 1961-1990, o 0,5 °C viac ako DP 1901-2000, v Košiciach 4,1 °C, o 0,5 °C viac ako DP 1951-1980, o 0,9 °C viac ako DP 1961-1990, o 1,0 °C viac ako DP 1901-2000, v Poprade o 0,7 °C viac ako DP 1951-1980, Oravskej Lesnej o 0,8 °C viac ako DP 1951-1980 a na Chopku o 0,5 °C menej ako DP 1951-1980. Úhrn zrážok dosiahol v XI.2016 v priemere na Slovensku predbežne 55 mm (asi 89% DP 1901-1990). 

Jeseň (IX-XI) 2016 bola na Slovensku v nižších polohách teplotne nadnormálna, o 0,8 °C (Hurbanovo) až 1,3 °C (Košice) teplejšia v porovnaní s DP 1951-1980 (o 0,7 až 1,2 °C nad DP 1961-1990). V Hurbanove mala jeseň 2016 priemer teploty 10,9 °C, v Košiciach 10,8 °C, v Poprade 7,3 °C, v Oravskej Lesnej 6,2 °C a na Chopku 0,2 °C. Zrážkovo bola jeseň 2016 takáto: Hurbanovo 106% DP 1901-1990, Košice 132% DP, Poprad 113% DP, Oravská Lesná 123% DP, celkovo na Slovensku v hornej polovici normálu (SR predbežne asi 215 mm, asi 120% DP), no pri vyššej teplote je obvykle aj vyšší výpar, takže ju môžeme hodnotiť celkovo ako prevažne vlahovo normálnu, v októbri 2016 bolo ale prevažne veľmi vlhko. 

Vložil: M.Lapin, 1.XII.2016

ZHODNOTENIE OKTÓBRA 2016 

Október 2016 bol na Slovensku takmer všade (s výnimkou vysokých horských polôh) teplotne normálny (podľa DP 1951-1980, 1961-1990 a 1901-2000, a väčšinou aj podľa DP 1981-2010, ktorý je asi o 0,6 °C teplejší ako DP 1951-1980  aj 1901-2000), v Hurbanove mal 9,6 °C, čo je o 0,4 °C menej ako dlhodobý priemer (DP) 1951-1980, o 0,6 °C menej ako DP 1961-1990, o 0,4 °C menej ako DP 1901-2000, v Košiciach 8,8 °C, o 0,1 °C viac ako DP 1951-1980, o 0,1 °C menej ako DP 1961-1990, o 0,1 °C viac ako DP 1901-2000, v Poprade o 0,6 °C menej ako DP 1951-1980, Oravskej Lesnej o 0,5 °C menej ako DP 1951-1980 a na Chopku o 2,3 °C menej ako DP 1951-1980. Úhrn zrážok dosiahol v X.2016 v priemere na Slovensku 113 mm (asi 185% DP 1901-1990). Vložil: M. Lapin, 2.X.2016, aktualizácia 11.XI.2016

_________________________________________

ZHODNOTENIE SEPTEMBRA 2016 A TEPLÉHO POLROKU 2016 (IV-IX)

September 2016 bol na Slovensku teplotne silne až mimoriadne nadnormálny (podľa DP 1951-1980), aj podľa DP 1981-2010 (ktorý je asi o 0,2 °C vyšší ako DP 1951-1980  aj 1901-2000), v Hurbanove 17,9 °C, o 2,6 °C teplejší ako dlhodobý priemer (DP) 1951-1980, o 2,4 °C viac ako DP 1961-1990, o 2,5 °C viac ako DP 1901-2000, v Košiciach 17,4 °C, o 3,2 °C viac ako DP 1951-1980, o 3,0 °C viac ako DP 1961-1990, o 3,2 °C viac ako DP 1901-2000, v Poprade o 2,6 °C viac ako DP 1951-1980, Oravskej Lesnej o 2,2 °C viac ako DP 1951-1980 a na Chopku o 2,9 °C viac ako DP 1951-1980. Úhrn zrážok dosiahol v IX.2016 v priemere na Slovensku predbežne 55 mm (asi 92% DP 1901-1990). 

Teplý polrok (vegetačné obdobie IV-IX) 2016 bol na Slovensku teplotne silne až mimoriadne nadnormálny, o 1,7 °C (Hurbanovo) až 2,4 °C (Košice) teplejší v porovnaní s DP 1951-1980 (o 1,5 až 2,2 °C nad DP 1961-1990). V Hurbanove mal teplý polrok 2016 priemer teploty 18,2 °C, v Košiciach 17,7 °C, v Poprade 13,9 °C, v Oravskej Lesnej 12,5 °C a na Chopku 5,6 °C. Zrážkovo bolo vegetačné obdobie 2016 takéto: Hurbanovo 151% DP 1901-1990, Košice 96% DP, Poprad 122% DP, Oravská Lesná 102% DP, celkovo na Slovensku v hornej polovici normálu (SR predbežne asi 496 mm (asi 110% DP), no pri vyššej teplote je obvykle aj vyšší výpar, takže ho môžeme hodnotiť ako prevažne vlahovo normálne, predovšetkým na juhu a východe Slovenska. 

Vložil: M.Lapin, 3.X.2016

Rekordne vysoké nočné minimum teploty vzduchu

V noci z 8. na 9.IX.2016 k nám prúdil vo výške veľmi teplý vzduch, čo sa prejavilo miestami vysokými nočnými minimami teploty vzduchu. Malý Javorník nad Bratislavou (584 m n.m.) mal minimum teploty 19,7 °C, Bratislava Koliba 18,7 °C. Je celkom možné, že niekde v Malých Karpatoch bola aj tropická noc s minimom teploty 20 °C a viac. Aj noc z 9. na 10.IX bola pomerne teplá, minimum v Bratislave na Kolibe bolo 19,3 °C a na Malom Javorníku 18,1 °C. Zopakovalo sa to aj v noci z 10. na 11.IX, z 11. na 12.IX a z 12. na 13.IX, Bratislava Koliba, 19,6 °C, 20,4 a 20,6 °C, Malý Javorník 18,3 °C, 19,6 a 19,1 °C, opäť je možnosť tropickej noci niekde vo vyšších polohách centra Bratislavy. Posledné 3 noci boli ale tropické aj na MS Španí Laz (10/11.IX) a Bratislava Koliba (11/12 a 12/13.IX). Všetky 4 noci boli na viacerých miestach na Slovensku rekordne teplé od začiatku pozorovaní. Vložil: M.Lapin, 9.IX.2016, 10.IX.2016, 13.IX.2016

______________________________________________________

ZHODNOTENIE AUGUSTA 2016 A LETA 2016 (VI-VIII)

August 2016 bol na Slovensku teplotne normálny až nadnormálny (podľa DP 1951-1980, 1961-1990 a aj 1901-2000), podľa DP 1981-2010 (ktorý je asi o 1,2 °C vyšší ako DP 1951-1980) bol august 2016 v medziach normálu, v tomto roku bol relatívne teplejší na juhovýchode a chladnejší na juhozápade SR, v Hurbanove 19,8 °C, o 0,4 °C teplejší ako dlhodobý priemer (DP) 1951-1980, o 0,3 °C viac ako DP 1961-1990 aj 1901-2000, v Košiciach 19,6 °C, o 1,3 °C viac ako DP 1951-1980, DP 1961-1990 a aj DP 1901-2000, v Oravskej Lesnej o 0,7 °C viac ako DP 1951-1980, v Poprade o 0,5 °C viac ako DP 1951,1980, na Chopku o 1,1 °C viac ako DP 1951-1980. Úhrn zrážok dosiahol vo VIII.2016 v priemere na Slovensku predbežne asi 95 mm (asi 120% DP 1901-1990). 

Leto 2016 bolo na Slovensku v priemere veľmi teplé, teda celkovo teplotne silne nadnormálne až mimoriadne nadnormálne, o 1,6 °C (Hurbanovo) až 2,3 °C (Košice) teplejšie v porovnaní s DP 1951-1980 (aj 1961-1990). V Hurbanove malo leto 2016 priemer teploty 21,0 °C, v Košiciach 20,5 °C, v Poprade 16,5 °C, na Chopku 8,3 °C a v Oravskej Lesnej 15,4 °C, v Košiciach to bolo 8. najteplejšie leto od začiatku pozorovaní (1881), v Oravskej Lesnej 9. najteplejšie leto, v Poprade 11. najteplejšie leto a v Hurbanove 13. najteplejšie leto od začiatku pozorovaní (1871). Aj keď bola občas nízka relatívna vlhkosť vzduchu a celkovo na viacerých miestach prechodné sucho, nočné minimá teploty vzduchu boli často vysoké a až v 21 dňoch sme zaznamenali niekde v SR tropickú noc s minimom teploty v noci 20 °C alebo viac, denné maximá boli v priemere tiež vysoké, no nemali sme ani jeden supertropický deň (s maximom teploty 35 °C alebo viac) a trochu viac bolo tropických dní (s maximom teploty 30 °C a viac) ako DP 1951-1990, mali sme ale všade viac letných dní (s maximom teploty 25 °C a viac) ako DP 1951-1990. Zrážkovo bolo leto 2016 celkovo na hornej hranici normálu až nadnormálne (SR predbežne 310 mm (120% DP), Hurbanovo 167% DP 1901-1990, Oravská Lesná 107% DP, Poprad 138% DP, Košice 116% DP), no pri vyššej teplote je obvykle aj vyšší výpar, takže ho môžeme hodnotiť prevažne normálne z pohľadu vlhkosti pôdy. Pozoruhodný bol veľký počet dní s konvektívnymi zrážkami, zrážky padali predovšetkým pri búrkových lejakoch a prehánkach, vyskytli sa aj viaceré prívalové zrážky s následnými prívalovými povodňami na menších tokoch.

Vložil: M.Lapin, 2.IX.2016 (Všetko podľa údajov SHMÚ), opravené 26.IX.2016

ĎALŠIA TROPICKÁ NOC NA SLOVENSKU V R. 2016

Noc z 20. na 21.VIII.2016 bola dosť teplá, v Kuchyni N.D. bolo minimum teploty 20,6 °C (asi aj inde na Záhorí), bola to už 21. tropická noc v roku 2016 na niektorom mieste na Slovensku. Pridal: M. Lapin, 21.VIII.2016

ĎALŠIA SÉRIA TROPICKÝCH DNÍ A NOCI V ROKU 2016

V noci z 4. na 5.VIII. bolo minimum teploty Piešťanoch 21,0 °C a Kuchyni N.D. na Záhorí 20,7 °C - je zrejmé, že už 19 tropická noc v r. 2016 v SR bola aj v Trenčíne, miestami aj v centre Bratislavy, v nižšej časti JZ svahov Malých Karpát a iných kopcov na JZ Slovenska. Tropické dni boli 4. a  5.VIII. V noci z 5. na 6.VIII bolo minimum teploty v Košiciach na letisku 19,8 °C, je zrejmé, že v centre Košíc a aj niekde inde v okolí bola už 20. tropická noc v SR v roku 2016. Vložil: M. Lapin, 5.VIII, 21.50, 6.VIII.2016, 8.30 

Júl 2016: Júl 2016 bol na Slovensku teplotne nadnormálny až silne nadnormálny (podľa DP 1951-1980), v Hurbanove 22,2 °C, o 2,1 °C teplejší ako dlhodobý priemer (DP) 1951-1980, o 1,9 °C viac ako DP 1961-1990, o 1,9 °C viac ako DP 1901-2000, v Košiciach 21,2 °C, o 2,3 °C viac ako DP 1951-1980, o 2,2 °C viac ako DP 1961-1990, o 2,2 °C viac ako DP 1901-2000, v Oravskej Lesnej o 2,1 °C viac ako DP 1951-1980, v Poprade o 2,0 °C viac ako DP 1951,1980, na Chopku o 1,9 °C viac ako DP 1951-1980. Úhrn zrážok dosiahol v VII.2016 v priemere na Slovensku 156 mm (asi 173% DP 1901-1990). Vložil: M. Lapin, 1.VII.2016, upravené 8.VIII.2016

________________________________

ĎALŠIA SÉRIA TROPICKÝCH DNÍ A NOCI V ROKU 2016

V noci z 8. na 9.VII. bolo minimum teploty v Bratislave na Kolibe 19,9 °C a v Bratislave na letisku 19,4 °C - je zrejmé, že už 12. tropická noc v r. 2016 bola miestami v centre Bratislavy a v nižšej časti JV svahov Malých Karpát. Od 10.VII. začne výraznejšia séria tropických dní a tropických nocí. V noci z 10. na 11.VII. miestami na Záhorí (západne od Malých Karpát) nepoklesla teplota pod 22 °C (Kuchyňa 22,2 °C), na väčšine Záhoria bola teda tropická noc (už 13. v r. 2016 v SR). 10.VII. bol tropický deň s maximom teploty 30 °C a viac na pár staniciach, 11.VII. bolo maximum teploty 34 °C a viac na 5 synoptických staniciach JZ Slovenska, no ani na jednej z nich nedosiahlo 35 °C. Noc z 11. na 12.VII bola tiež veľmi teplá, na 5 synoptických staniciach na JZ SR nepoklesla teplota pod 20 °C, v Bratislave na letisku pod 22 °C (bola to už 14. tropická noc v SR v r. 2016). 12.VII bol tropický deň na väčšine staníc Slovenska, zo synoptických staníc dosiahlo maximum teploty nad 34 °C v Hurbanove (34,1 °C) a v Dudinciach (34,6 °C). 13.VII iba tesne nebola tropická noc, no tropický deň bol východne od Dudiniec a Sliača (Milhostov až 33,9 °C). Keďže zrejme bola niekde od 11.VII aj teplota 35 °C, možno to bola druhá vlna horúčav v roku 2016Z 22. na 23.VII.2016 bolo minimum teploty v Bratislave na letisku 19,9 °C a na Kolibe 19,7 °C, je isté, že v centre Bratislavy a v nižších polohách Malých Karpát bola už 15. tropická noc v r. 2016 . Už 16. tropická noc v SR v r. 2016 bola z 23. na 24.VII v Bratislave na letisku (20,1 °C) a v Hurbanove (20,0 °C), zrejme aj inde v Bratislave a v málo vyvýšených lokalitách na JZ Slovenska. Z 24. na 25.VII bolo minimum teploty v Bratislave na letisku a v Hurbanove 19,9 °C, je zrejmé, že 16. tropická noc v SR bola v Bratislave a v nižších polohách vyvýšených lokalít na JZ Slovenska. Už 17. tropická noc v SR v r. 2016 bola z 25. na 26.VII v Bratislave a okolí, miestami neklesla teplota ani pod 21 °C, ďalšia tropická noc (18.) v SR bola z 27. na 28.VII v Bratislave, na letisku bolo minimum 20,0 °C: Vložil: M. Lapin, 9.VII.2016, 20.45, 11.VII, 07.00, 21.00, 12.VII, 8.15, 21.00, 13.VII, 21.40, 23.VII, 8.40, 24.VII, 20.50, 25.VII, 18.45, 26.VII, 6.35, 29.VII.2016, 6.40

____

Jún 2016: Jún 2016 bol na Slovensku teplotne nadnormálny až silne nadnormálny (podľa DP 1951-1980), v Hurbanove 20,9 °C, o 2,1 °C teplejší ako dlhodobý priemer (DP) 1951-1980, o 2,3 °C viac ako DP 1961-1990, o 2,4 °C viac ako DP 1901-2000, v Košiciach 20,7 °C, o 3,2 °C viac ako DP 1951-1980, o 3,3 °C viac ako DP 1961-1990, o 3,4 °C viac ako DP 1901-2000, v Oravskej Lesnej o 2,8 °C viac ako DP 1951-1980, v Poprade o 2,5 °C viac ako DP 1951,1980, na Chopku o 2,5 °C viac ako DP 1951-1980. Úhrn zrážok dosiahol v VI.2016 v priemere na Slovensku 62 mm (asi 72% DP 1901-1990). Úprava z 11.VII.2016

1. Polrok 2016: Na Slovensku bol 1. polrok 2016 až na niekoľko chladnejších epizód relatívne teplý až veľmi teplý a až do konca Júna prevažne suchý na juhu Slovenska, iba február bo mimoriadne vlhký vďaka niekoľkým veľmi vysokým zrážkovým úhrnom. 1. polrok 2016  bol v Hurbanove o 2,1 °C teplejší ako DP 1951-1980 (o 2,1 °C teplejší aj ako DP 1901-2000 a o 1,9 °C teplejší ako DP 1961-1990), v Košiciach o 2,7 °C teplejší ako DP, v Poprade o 2,5 °C teplejší ako DP, v Oravskej Lesnej o 2,7 °C teplejší ako DP a na Chopku o 1,9 °C teplejší ako DP 1951-1980. Bol to asi 4.-5. (v Košiciach 3.) najteplejší 1. polrok od začiatku pozorovaní.  Úhrn zrážok dosiahol v Hurbanove 409 mm (153% DP 1901-1990), v Košiciach 326 mm (112%), v Poprade 289 mm (106%), v Oravskej Lesnej 539 mm (105%) a na Slovensku v priemere 406 mm (115 % DP 1901-1990). Keďže zrážky padali nerovnomerne a prevažne z prehánok, neprispeli dostatočne k zavlaženiu pôdy. Úprava z 11.VII.2016

Vložil: M. Lapin, 1.VII.2016, podľa údajov SHMÚ