Výška snehovej pokrývky na Slovensku 24.II.2014 v cm