Choď na obsah Choď na menu
 


Zaujímavosti z meteorológie a klimatológie a ich využitie v praxi

Vážení priatelia,

tisice ľudí na Slovensku a v zahraničí navštevovali a stále navštevujú naše webové stránky "Oddelenie meteorológie a klimatológie na FMFI UK",  "Klimatické zmeny", "Beh na lyžiach", "Teplota vody v jazere Zlaté Piesky" a iné stránky na adrese www.dmc.fmph.uniba.sk. Vzhľadom na časté výpadky servera, na ktorom sú tieto populárne stránky umiestené, som sa rozhodol, že podstatnú časť informácií uvedených na týchto stránkach budem zverejňovať aj na novej stránke www.milanlapin.estranky.sk. Som profesionálny meteorológ a klimatológ.

Budú tu prezentované predovšetkým aktuálne informácie o zmenách klímy na Slovensku, v Európe a na celej Zemi, zrozumiteľné články o teórii a fyzikálnom mechanizme klimatického systému Zeme ako aj o vplyve ľudskej činnosti na lokálnu a globálnu klímu, ďalej aktuálne informácie o vedeckých publikáciách z problematiky zmien klímy a globálneho otepľovania a každý mesiac aktualizované údaje z vybraných staníc SHMÚ (so súhlasom SHMÚ). V tejto časti budú prezentované aj informácie pre priame využitie v poľnohospodárstve, lesníctve, vodnom hospodárstve, turistike a inde. Budú tam napríklad aj výhľady počasia na nasledujúcu 3-mesačnú sezónu (vrátane grafov vo Fotoalbume), analýzy mimoriadnych prípadov počasia a aj úvahy o rozdielnych názoroch na príčiny zmien klímy. Na stránke budú aj tabuľky, grafy a mapy. Vo FOTOALBUME sú obrázky s lepším rozlíšením.

V časti "Beh na lyžiach" alebo  "Teplota vody v jazere Zlaté Piesky" budú alternatívne prezentované predovšetkým aktuálne informácie o snehovej pokrývke a podmienkach na beh na lyžiach v priestore Malých Karpát (od Rače po Pezinkú Babu, v zimnej sezóne) a o podmienkach na plávanie a vodné športy v jazere Zlaté Piesky pri Bratislave (v plaveckej sezóne), vrátane predpovede počasia na najbližší týždeň a klimatologického zhodnotenia aktuálnej a minulých sezón. Stránka bude priebežne dopĺňaná fotodokumentáciou.

Na stránke budú aj informácie o možnostiach VŠ štúdia Meteorológie a klimatológie na Slovensku, fotodokumentácia významných podujatí a udalostí, ako aj poznámky o zaujímavých publikáciách a webových stránkach z vedných odborov Meteorológia a Klimatológia a originálne texty poskytnuté TASR a masmédiám na zverejnenie.

Táto webová stránka je nekomerčná a nepočítam so zverejňovaním žiadnej reklamy na nej. Zároveň ďakujem SHMÚ za poskytnutie aktuálnych meteorologických údajov. Na prípadné námety, pripomienky a otázky odpoviem podľa možnosti v čo najkratšom čase na adrese:  lapin@fmph.uniba.sk

Milan Lapin

lapin.jpg

Nová publikácia

Koncom roka 2017 vydala Univerzita Komenského monografiu autorov M. Fendeková a kolektív s názvom "Hydrologické sucho" s rozsiahlym zhodnotením klimatických, hydrogeologických a hydrologických podmienok na Slovensku v minulosti, súčsnosti a budúcnosti vedúcich k zmenám zásob podzemnej vody. Nájdete ju na stránke:

http://www.shmu.sk/File/Hydrologia/Publikacna_cinnost/2018/monografia_sucho_12042018_chranene.pdf

Poteší nás, ak vás zaujme tak, že ju budete aj citovať vo svojich publikáciách. Vložil: M. Lapin, jeden zo spoluautorov monografie

 

 

 

 

 

Prvá vlna horúčav na Slovensku v r. 2018

30. 7. 2018

Dňa 29.VII sa splnili prísnejšie podmienky na prvú vlnu horúčav v r. 2018. Aspoň na jednej meteorologickej stanici sme mali najmenej 5 dní za sebou denný priemer teploty 23 °C a viac (v skutočnosti do 10.VIII až 19 dní) a aspoň v jednom dni bol niekde priemer teploty 27 °C a viac (Hurbanovo 27,0 °C, iné stanice aj viac). Podľa denného maxima teploty bolo zrejme tiež splnené prísnejšie kritérium - najmenej 5 dni za sebou s denným maximom 30 °C a viac (v skutočnosti do 9.VIII tiež 19 dní) a aspoň jeden deň s denným maximom 35 °C a viac (Nitra letisko mala 34,8 °C a jedna z automatických staníc pri Trnave až 35,3 °C). Na juhozápade a juhu stredného Slovenska bolo 11.VIII denné maximum teploty vzduchu nižšie ako 30 °C, vlna horúčav bola tam teda na jeden deň prerušená. Na juhovýchode Slovenska bolo ale maximum nad 30 °C (Somotor), tam teda pokračovala vlna horúčav a dosiahla 21 dní 14.VIII, čo je rekord v rámci Slovenska od začiatku pozorovaní. Aktualizácia: M. Lapin 14.VIII.2018

 

Zaujímavý pokles teploty vzduchu

26. 6. 2018

Priemerná denná teplota vzduchu poklesla v Hurbanove z 21. na 22.VI.2018 o 11,9 °C. Bol to 3. najväčší medzidňový pokles priemernej dennej teploty v Hurbanove od roku 1951 (z 8. na 9.II.1956 to bolo o 12,3 °C a z 12. na 13.V.1968 o 12,1 °C). Kým vo II.1956 šlo naozaj o mimoriadne ochladenie, lebo denný priemer teploty klesol až na -20,4 °C, v V.1968 a v VI.2018 šlo o pokles z mimoriadne vysokej hodnoty na v takmer normálnu priemernú teplotu, lebo 12.V.1968 bol priemer teploty +25,4 °C a 21.VI.2018 až 26,4 °C. Vložil: M.Lapin, 26.VI.2018

 

Tropické noci na Slovensku v r. 2018

11. 6. 2018

Prvú tropickú noc v r. 2018 na meteorologickej stanici sme zaznamenali z 10. na 11.VI.2018 - Bratislava Koliba mala minimum teploty 21,0 °C (zrejme bola tropická noc aj v centre Bratislavy a na niektorých vyvýšených miestach JZ Slovenska). Druhá tropická noc v r. 2018 bola z 11. na 12.VI. už na viacerých staniciach JZ Slovenska, v Hurbanove 20,4 °C, v Bratislave na Kolibe  20,2 °C, v Kuchyni na Záhorí  21,4 °C a aj inde. Tretia tropická noc na riadnej meteorologickej stanici bola z 20. na 21.VI.2018 v Bratislave na Kolibe s minimom teploty 20,0 °C, zrejme aj inde v centre Bratislavy a na vyvýšených miestach JZ Slovenska. Je veľmi pravdepodobné, že v noci z 28. na 29.VI.2018 bola niekde na východe Slovenska tropická noc (Košice, letisko mali minimum 19,5 °C a Stropkov 19,0 °C). V noci z 9. na 10.VII,2018 bolo minimum teploty v Bratislave na Kolibe 18,7 °C a na AS v Bratislave Rači 20 °C, je veľmi pravdepodobné, že bola 5. tropická noc v r. 2018 na viacerých miestach v Bratislave a na svahoch M. Karpát. Ďalšou tropickou nocou zaznamenanou aj na synoptických staniciach SHMÚ bola noc z 18. na 19.VII.2018 (minimum teploty v Bratislave na letisku a v Milhostove 20,1 °C). Je veľmi pravdepodobné, že aj predchádzajúca noc (z 17. na 18.VII.2018) bola tropická v niektorých častiach Bratislavy. Noc z 23. na 24.VII. bola veľmi teplá od Košíc až po Rožňavu (minimum teploty v Košiciach 21,0 °C, podľa AMS v Rožňave asi 21,0 °C a v Moldave n/Bodvou asi 22,0 °C). Tropická noc bola zrejme aj v centre Bratislavy a na JV úpätí M. Karpát  (minimum teploty v Bratislave na letisku 19,5 °C, AMS Rača asi 21,0 °C). Ďalšia tropická noc bola z 24. na 25..VII, teraz v Bratislave Rači (AMS asi 20,5 °C, ale letisko 18,5 °C a Koliba 19,8 °C) a v Turnianskej kotline (AMS v Turni asi 22 °C, Košice ale 15,8 °C a Milhostov 18,1 °C), zrejme neklesla teplota pod 20 °C aj na iných miestach, kde nie sú merania SHMÚ.. Z 25. na 26.VII bola Ďalšia tropická noc na Slovensku (Bratislava letisko 20,3 °C, Košice letisko 19,9 °C, AMS Bratislava Rača a Orechová asi 20,5 °C, Moldava n/Bodvou a Somotor asi 20 °C). Aj noc z 26. na 27.VII bola tropická (Košice letisko 20,9 °C, Milhostov 20,4 °C a rad iných lokalít s AMS tie s minimom 20 °C a viac). Aj v noci z 27. na 28.VII sme mali na Slovensku tropickú noc (minimum teploty v Košiciach na letisku 20,5 °C, v Hurbanove 19,9 °C, na AMS v Bratislave Rači asi 21 °C, v Michalovciach asi 20 °C atď). Ďalšia tropická noc bola z 28. na 29. VII (Bratislava Koliba 22,1 °C, AMS Bratislava Rača asi 22 °C a rad iných staníc). Ďalšia tropická noc bola z 29. na 30. VII (Bratislava Koliba 20,4 °C, Malý Javorník 22,1 °C (vo výške 584 m n.m.), Košice Letisko 22,8 °C, Milhostov 22,0 °C a rad iných staníc)..Aj noc z 30. na 31.VII bola na mnohých miestach tropická (Košice, letisko a Milhostov 21,9 °C, Malý Javorník 21,2 °C, Jaslovské Bohunice 20,7 °C a rad iných staníc). Noc z 31.VII na 1.VIII bola tiež tropická (Bratislava Koliba 22,6 °C, Košice letisko 22,0 °C, Jaslovské Bohunice 21,3 °C, Malý Javorník 20,9 °C a rad iných staníc). Noc z 1. na 2.VIII bola tiež tropická (Bratislava Koliba 21,6 °C, Košice letisko 20,0 °C, Malý Javorník 20,5 °C a rad iných staníc). Noc z 2. na 3.VIII bola tiež tropická (Bratislava Koliba 21,1 °C,  Malý Javorník 21,1 °C a rad iných staníc). Noc z 3. na 4.VIII bola tiež tropická (Bratislava Koliba 21,1 °C,  Malý Javorník 21,3 °C a niekoľko iných staníc). Noc z 4. na 5.VIII bola tiež tropická (Bratislava Koliba 21,6 °C,  Malý Javorník 22,7 °C a niekoľko iných staníc). Noc z 5. na 6.VIII bola tropická len v centrálnej časti Bratislavy a na časti svahov Malých Karpát (Bratislava Rača asi 21 °C,  Malý Javorník 19,6 °C, Bratislava Koliba 19,8 °C). Noc z 6. na 7.VIII bola tropická len v centrálnej časti Bratislavy a na časti svahov Malých Karpát (Bratislava Rača asi 21 °C,  Malý Javorník 19,3 °C, Bratislava Koliba 20,8 °C). Noc z 7. na 8.VIII bola tropická a doteraz najteplejšia v r. 2018, predovšetkým na juhozápade Slovenska a na časti svahov Malých Karpát (Kuchyňa N.D. 23,4 °C, Jaslovské Bohunice 22,5 °C, Malý Javorník 20,1 °C, Bratislava Koliba 21,5 °C, Nitra 21,2 °C, Bratislava Rača asi 24 °C  a rad iných staníc). Noc z 8. na 9.VIII bola tiež tropická na Záhorí, časti JZ Slovenska a na časti svahov Malých Karpát (Bratislava Rača asi 22 °C,  Malý Javorník 20.3 °C, Bratislava Koliba 21,2 °C, Kuchyňa N.D. 21,0 °C a rad iných staníc). Noc z 9. na 10.VIII bola tiež tropická na Záhorí, časti JZ Slovenska a na časti svahov Malých Karpát (Bratislava Rača asi 22,5 °C,  Hurbanovo 22,5 °C, Malý Javorník 20.3 °C, Bratislava Koliba 22,1 °C, Kuchyňa N.D. 22,0 °C a rad iných staníc). Noc z 10. na 11.VIII bola tiež tropická na juhovýchode Slovenska (Milhostov 21,2 °C,  určite aj tam kde bolo na staniciach Košice letisko 19,9 °C, Dudince 19,7 °C a rad iných staníc). Noc z 13. na 14.VIII bola tiež tropická na juhozápade Slovenska (Bratislava letisko 20,5 °C, Bratislava Rača asi 21 °C a niekoľko iných lokalít). Noc z 14. na 15.VIII bola zrejme ojedinele tiež tropická na juhozápade Slovenska (Bratislava letisko síce 19,2 °C, Nitra letisko 19,5 °C, Hurbanovo 19,3 °C, no AMS v Kráľovej pri Senci dáva nad 20 °C a aj niekoľko iných lokalít).S istotou sme už mali teda 27 tropických nocí, možno aj 30.

Vložil: M. Lapin, aktualizácia 15.VIII.2018, 9.20

 

Kalamita v Bratislave 6.VI.2018

7. 6. 2018

Dňa 6.VI.2018 sa v popoludňajších až podvečerných hodinách vyskytla v Bratislave náhla povodňová kalamita, pretože boli po búrkových lejakoch zatopené viaceré komunikácie. Za 24 hodín spadlo na Kolibe 53,8 mm zrážok, na Letisku 44,4 mm, v Čunove 55,7 mm a v Devíne 35,1 mm, asi 30 mm z toho spadlo v priebehu jednej hodiny. Na Malom Javorníku to bolo len 21,9 mm a v Jure pri Bratislave len 8,8 mm zrážok. Veľa zrážok spadlo ojedinele aj inde (Žiharec 60,5 mm a Jakubov na Záhorí 65,5 mm). Na veľkej väčšine Slovenska spado menej ako 5 mm zrážok, čo predstavuje teraz aj denný výpar. Doterajšie rekordy 24-hodinových úhrnov zrážok od roku 1951 sú pre Borinku 124 mm, pre Pezinok 146 mm, pre Limbach 155 mm, pre Petržalku 107 mm, pre Kolibu 86 mm a pre Letisko 78 mm. Prečo došlo v Bratislave ku kalamitnej situácii z náhlej povodne. Príčin je niekoľko, no hlavnou je to, že okolité svahy Malých Karpát nie sú dobre udržiavané a voda z nich steká veľkou rýchlosťou do nižších polôh. Tiež je treba zdôrazniť fakt, že stavebné a komunikačné úpravy v meste sa nerobia v súlade so štátnou normou, pretože očakávaná 60-minútová intenzita zrážok s pravdepodobnosťou opakovania raz za 50 rokov je pre Bratislavu asi 40 mm, v nižších častiach mesta 35 mm. Bratislava by nemala byť zatopená z prívalových zrážok častejšie ako raz za 50 rokov, skutočnosť je taká, že sú niektoré časti zatopené aj raz za 2 roky. Vložil: M. Lapin, 7.VI.2018

 

Dva rekordne teplé mesiace za sebou

31. 5. 2018

Zrejme po prvýkrát v novodobej histórii meteorologických meraní sa stalo, že aj v dlhých radoch pozorovaní sme zaznamenali 2 rekordne teplé mesiace za sebou. Apríl 2018 mal v Hurbanove priemer teploty 16,2 °C (čo je o 5,8 °C viac ako dlhodobý priemer z obdobia 1901-2000) a Máj 2018 mal predbežne priemer teploty 19,7 °C (čo je o 4,2 °C viac ako je dlhodobý priemer z obdobia 1901-2000). Obidva tieto mesiace boli výrazne teplejšie ako doterajšie rekordy, v Apríli o 0,7 °C a v Máji o 0,3 °C. Aj Jar 2018 bola rekordne teplá, v Hurbanove predbežne o 3,0 °C teplejšia ako dlhodobý priemer z obdobia 1901-2000. Iba dodávam, že aj Január 2018 bol mimoriadne teplý (ale nie rekordný), pretože bol v Hurbanove o 4,9 °C teplejší ako dlhodobý priemer z obdobia 1901-2000. Na iných miestach Slovenska to bolo podobne. Vložil: M. Lapin, 31.V.2018, 21.00

 

Prízemné mrazy začiatkom mája

7. 5. 2018

Prízemný mráz sa v v čase od 1. do 10. mája vyskytoval v rokoch 1931-1990 v znížených polohách na Podunajskej nížine často (okolo 8-20% zo všetkých dní, v Hurbanove 20%). Vo vyšších kotlinách a miestami aj v znížených polohách na Záhorí bol výskyt prízemných mrazov ešte väčší (12-40% zo všetkých dní, v Lipt. Hrádku 38% všetkých dní, pre poľnohospodárov a záhradkárov už má praktický význam, citlivá zelenina sa na juhu Slovenska vysádza začiatkom mája). Odporúčanie skúsených záhradkárov je ale také, že citlivé rastliny treba vysádzať až po 15 máji, kedy je už riziko prízemných mrazov oveľa menšie. Takže, začiatkom mája sú prízemné mrazy u nás aj na nížinách celkom normálnym javom. Vložil: M. Lapin, 7.V.2018, 06.50

 

Extrémne teplý Apríl 2018

1. 5. 2018

Apríl 2018 bol v Hurbanove výrazne najteplejším aprílom od začiatku meraní (od r. 1871) a mal predbežne priemernú teplotu 16,2 °C (upresní sa po kontrole údajov v SHMÚ). Je to o 5,8 °C viac ako je dlhodobý priemer z obdobia 1901-2000 a o 5,7 °C viac ako DP 1951-1980. Doteraz bol najteplejším Apríl 2009 s priemerom 15,5 °C. Apríl 2018 sa tak stal relatívne 2. najteplejším mesiacom v celom roku aj podľa smerodajnej odchýlky a aj podľa kvartilovej odchýlky. Dosiahol predbežne hodnotu vyššiu ako DP 1901-2000 o 3,5*smerodajná odchýlka a 5,5*kvartilová odchýlka (ešte to budeme upresňovať). August 1992 mal odchýlku od DP 1901-2000 s hodnotou 5,0 °C, čo je 3,7*smerodajná odchýlka a 5,9*kvartilová odchýlka. Vložil: M. Lapin, 1.V.2018 Apríl 2018 bol výrazne rekordne teplý od začiatku pozorovaní prakticky na celom Slovensku (lepší graf je vo Fotoalbume Mimoriadne počasie). Aktualizácia 3.V.2018

 

Skončilo druhé výrazné marcové ochladenie

22. 3. 2018

Dňa 22.III.2018 (možno až 23.III) skončilo druhé výraznejšie marcové ochladenie, ktoré prinieslo niekoľko zaujímavých hodnôt veľmi nízkej teploty vzduchu (tak denných priemerov ako aj denných maxím a denných miním). Ak to berieme od roku 1991, tak ide o rekordné nízke teploty, vzduchu v danej ročnej dobe (nie v jednotlivých dňoch) na väčšine staníc na Slovensku, ak od roku 1951, tak na niekoľkých staniciach (možno viac ako 20%), no ak od roku 1901, tak pravdepodobne nikde (tieto skutočnosti sa dajú potvrdiť až po detailnejšom spracovaní údajov v SHMÚ). Ako príklad to môžeme vidieť pre denné minimá teploty vzduchu v Hurbanove od roku 1901 ďalej v príspevku (kvalitnejší obrázok je vo Fotoalbume, Mimoriadne počasie). Vložil: M. Lapin, 22.III.2018, 20.00 h

 

Studený vrchol zimy 2017/2018 pred nami

20. 2. 2018

V dňoch 24-26.II.2018 sa očakáva vpád pôvodom arktického vzduchu od severu až severovýchodu aj na Slovensko (chladno zostane asi až do konca mesiaca). Minimá teploty poklesnú na nížinách na -5 až -12 °C a na celom území Slovenska sa vyskytnú celodenné mrazy. Nie je to zase až taká neobvyklá udalosť, hoci v období 2001-2017 sme v čase od 21. do 28.II namerali v Hurbanove najnižší denný priemer teploty iba -6,9 °C, najnižšie denné maximum -2,3 °C a najnižšie denné minimum -13,1 °C (v období 1951-2000 to v Hurbanove bolo -14,8, -5,4, resp. -21,6 °C a v období 1901-1950 to bolo -13,5, -8,3, resp. -29,0 °C). Uvidíme, že ako sa zapíše do tabuliek rok 2018. Aktualizácia: 20.II.2018, 15.10

Podrobnosti z jednotlivých dní studenej vlny si prečítajte ďalej v príspevku.

 

Rok 2017 bol 2. až 3. najteplejší od začiatku meraní

19. 1. 2018

Strediská GISS (NASA - USA) a NCDC (NOAA - USA) uverejnili predbežný výpočet odchýlok priemernej teploty za XII.2017 a rok 2017. Podľa GISS je poradie globálnej (na celej Zemi v priemere) teploty ako odchýlka od od dlhodobého priemeru (DP) 1951-1980 za rok takéto: 2016 má 0,99 °C, 2017 má 0,90 °C, 2015 má 0,86 °C, 2014 má 0,73 °C, na severnej pologuli 2016 má 1,27 °C, 2015 má 1,13 °C, 2017 má 1,11 °C a 2014 má 0,90 °C. Podľa NCDC (NOAA) je pre globálnu teplotu za rok poradie odchýlok od DP 1901-2000 takéto: 2016 až 0,94 °C, 2015 až 0,90 °C, pre 2017 až 0,87 °C a pre 2014 iba 0,74 °C. Na severnej pologuli je podľa NCDC rok 2017 tiež na 3. mieste s odchýlkou 1,03 °C. December 2017 bol tiež veľmi teplý, na severnej pologuli 2. najteplejší a globálne 4. najteplejší od roku 1880. Podľa GISS bol rok 2017 najteplejší jednej lokalite v priestore Arktídy, kde bol až o 4,1 °C teplejší ako DP 1951-1980, december bol rovnako najteplejší na jednej lokalite v Arktíde, kde bol až o 15,9 °C teplejší ako DP 1951-1980. Ani v USA nebola žiadna výrazne studená odchýlka. Vzhľadom na to, že máme skoro rekordne nízku slnečnú aktivitu a studenú fázu Niňo indexu, tak je výsledok pre rok 2017 pozoruhodný. Mapy a grafy sú vo Fotoalbume (Grafy  a mapy globálnej teploty). Vložil: M. Lapin, 19.I.2018, 5.50

Viac o tejto problematike sa dočítate v aktuálnej správe Svetovej meteorologickej organizácie: https://public.wmo.int/en/media/press-release/world-meteorological-organization-confirms-2017-among-three-warmest-years-record