Choď na obsah Choď na menu
 


Zaujímavosti z meteorológie a klimatológie a ich využitie v praxi

Vážení priatelia,

tisice ľudí na Slovensku a v zahraničí navštevovali a stále navštevujú naše webové stránky "Oddelenie meteorológie a klimatológie na FMFI UK",  "Klimatické zmeny", "Beh na lyžiach", "Teplota vody v jazere Zlaté Piesky" a iné stránky na adrese www.dmc.fmph.uniba.sk. Vzhľadom na časté výpadky servera, na ktorom sú tieto populárne stránky umiestené, som sa rozhodol, že podstatnú časť informácií uvedených na týchto stránkach budem zverejňovať aj na novej stránke www.milanlapin.estranky.sk. Som profesionálny meteorológ a klimatológ.

Budú tu prezentované predovšetkým aktuálne informácie o zmenách klímy na Slovensku, v Európe a na celej Zemi, zrozumiteľné články o teórii a fyzikálnom mechanizme klimatického systému Zeme ako aj o vplyve ľudskej činnosti na lokálnu a globálnu klímu, ďalej aktuálne informácie o vedeckých publikáciách z problematiky zmien klímy a globálneho otepľovania a každý mesiac aktualizované údaje z vybraných staníc SHMÚ (so súhlasom SHMÚ). V tejto časti budú prezentované aj informácie pre priame využitie v poľnohospodárstve, lesníctve, vodnom hospodárstve, turistike a inde. Budú tam napríklad aj výhľady počasia na nasledujúcu 3-mesačnú sezónu (vrátane grafov vo Fotoalbume), analýzy mimoriadnych prípadov počasia a aj úvahy o rozdielnych názoroch na príčiny zmien klímy. Na stránke budú aj tabuľky, grafy a mapy. Vo FOTOALBUME sú obrázky s lepším rozlíšením.

V časti "Beh na lyžiach" alebo  "Teplota vody v jazere Zlaté Piesky" budú alternatívne prezentované predovšetkým aktuálne informácie o snehovej pokrývke a podmienkach na beh na lyžiach v priestore Malých Karpát (od Rače po Pezinkú Babu, v zimnej sezóne) a o podmienkach na plávanie a vodné športy v jazere Zlaté Piesky pri Bratislave (v plaveckej sezóne), vrátane predpovede počasia na najbližší týždeň a klimatologického zhodnotenia aktuálnej a minulých sezón. Stránka bude priebežne dopĺňaná fotodokumentáciou.

Na stránke budú aj informácie o možnostiach VŠ štúdia Meteorológie a klimatológie na Slovensku, fotodokumentácia významných podujatí a udalostí, ako aj poznámky o zaujímavých publikáciách a webových stránkach z vedných odborov Meteorológia a Klimatológia a originálne texty poskytnuté TASR a masmédiám na zverejnenie.

Táto webová stránka je nekomerčná a nepočítam so zverejňovaním žiadnej reklamy na nej. Zároveň ďakujem SHMÚ za poskytnutie aktuálnych meteorologických údajov. Na prípadné námety, pripomienky a otázky odpoviem podľa možnosti v čo najkratšom čase na adrese:  lapin@fmph.uniba.sk

Milan Lapin

lapin.jpg

22.IV.2016 - DEŇ ZEME A ZASADANIE OSN

22.IV.2016 sa zišli na pôde OSN v New Yorku čelní politici asi 175 krajín sveta, aby podpísali závery dohody z 21. Konferencie OSN o klimatickej zmene v Paríži. Stále sa ale čaká na konkrétne záväzky všetkých dôležitých krajín pri znižovaní emisie skleníkových plynov (ako aj na sankcie v prípade nedodržania záväzkov). Ako sme si už pri všetkých vyhláseniach politikov zvykli, dôležité budú výsledky (činy) a nie reči. Celkom stačí to, ak sa nový prezident USA rozhodne, že dohody z Paríža a teraz z New Yorku nie sú pre neho a jeho vládu záväzné. Nasledovať bude podobná reakcia Číny, Ruska a iných krajín. Potom sa bude znovu čakať na ďalšie silnejšie ElNiňo, keď sa opäť dosiahnu neobvyklé rekordy globálnej teploty. Kolotoč politických rokovaní sa zopakuje. Na druhej strane, v mienkotvorných médiách sa objavujú informácie, že bojujeme proti klimatickým zmenám, čo je samozrejme nezmysel. Snažíme sa zredukovať iba "klimatickú zmenu", teda iba vplyv človeka na klimatický systém Zeme. Prirodzené klimatické zmeny ovplyvniť nikdy nebudeme vedieť a ani to nie je treba. Konečným cieľom je zníženie globálnej (celosvetovej) emisie skleníkových plynov tak, aby sa dosiahlo globálne oteplenie vplyvom klimatickej zmeny do roku 2100 iba menej ako 2 °C (1,5 °C) v porovnaní s dobou pred priemyselnou revolúciou (okolo roku 1750). Je to zrejme cieľ nereálny, lebo už teraz predstavuje globálne oteplenie vplyvom klimatickej zmeny asi 1 °C.

 

 

Pomerne chladný augustový deň 10.VIII.2016 a ráno 12.VIII.2016

11. 8. 2016

Denné maximá teploty vzduchu sa určujú ako maximum teploty od 21. h SMČ predchádzajúceho dňa do 21. h SMČ daného dňa. Podľa toho bolo v Hurbanove maximum teploty 10.VIII.2016 predbežne 18,5 °C (okolo poludnia len asi 16 °C). Je to málo, no v minulosti sa vyskytli v tejto ročnej dobe aj podstatne nižšie hodnoty, ak berieme obdobie od 7. do 13.VIII. Napríklad, 9.VIII.1955 bolo 12,6 °C, 8.VIII.1958 bolo 18,2 °C, 11.VIII.1964 bolo 17,8 °C, 8.VIII.1985 bolo 15,2 °C, 7.VIII.1987 bolo 15,5 °C, 13.VIII.2002 bolo 18,4 °C, 12.VIII.2006 bolo 18,2 °C.

Po viacerých rokoch a mnohých rekordoch maximálnej teploty sme zaznamenali konečne aj zaujímavejší rekord nočného minima teploty vzduchu. Ráno 12.VIII.2016 bolo v Hurbanove minimum 6,3 °C, čo je na úrovni obalovej krivky miním z obdobia 1951-2015. Inde boli minimá takéto: Bratislava letisko 7,4 °C, Ba Koliba 11,0 °C, Piešťany 7,2 °C, Dudince 5,3 °C, Sliač, letisko 5,0 °C, Liesek 4,2 °C, Poprad 4,0 °C, všetko vo výške 2 m nad zemským povrchom, vo výške 5 cm bol zrejme prízemný mráz tam, kde bola vo výške 2 m teplota okolo 5 °C.

Aktualizoval: M.Lapin, 12.VIII.2016 

 

Medardova kvapka a nízke teploty na Slovensku

8. 6. 2016

Je známa pranostika o Medardovej kvapke a o prechodnom znížení priemernej, maximálnej a minimálnej teploty vzduchu okolo 8.VI. Súvisí to so známym zväčšením pravdepodobnosti oblačného a daždivého počasia v tomto období, navyše v tyle cyklón môže preniknúť do strednej Európy ešte stále pomerne studený vzduch od severu až severovýchodu. Skutočnosť je ale v jednotlivých rokoch pestrá a často odlišná od tejto pranostiky. Vidíme to dobre aj na grafe vo Fotoalbume a v texte hodnotenia dekád v Hurbanove a na Slovensku. Vložil: M. Lapin, 8.VI.2016

 

Nové minimum morského ľadu v Arktíde?

14. 5. 2016

Napriek poruche jedného z najlepších satelitných snímačov na meranie rozlohy morského ľadu sa zdá, že v roku 2016 zaznamenáme nové minimum rozlohy morského ľadu v Arktíde. Do 11.V.2016 boli hodnoty merania ďaleko najnižšie za celé obdobie satelitných meraní (od roku 1979). Obrázok je v prílohe a vo Fotoalbume. Vložil: M. Lapin, 14.V.2016

Veľmi málo morského ľadu severne od Európy. Vložil: M. Lapin, 25.V.2016

Aj 24.VI.2016 bolo stále rekordne málo morského ľadu v Arktíde, navyše, je málo aj studeného vzduchu v atmosfére, takže môžeme zrejme očakávať nový rekord minima morského ľadu. Pozrite si aj obrázky ďalej v príspevku. Predbežné overenie údajov potvrdilo rekord minima morského ľadu v Arktíde v VI.2016 (obrázok). Aktualizácia: 27.VI.2016, 15.VII.2016

 

Rekordné zvýšenie koncentrácie oxidu uhličitého

7. 5. 2016

V Observatóriu na hore Mauna Loa (USA, Hawaii, 3400 m n.m.) namerali v apríli 2016 v mesačnom priemere koncentráciu CO2 až 407,42 ppm, pred rokom, v apríli 2015, to bolo 403,26 ppm v mesačnom priemere. Je to výrazne najväčší 12-mesačný nárast koncentrácie CO2 v atmosfére za celé obdobie meraní, teda od roku 1958. Pred rokom 1750 bolo podľa nepriamych meraní v atmosfére iba okolo 280 ppm CO2 počas niekoľkých tisícročí a za posledné 3 milióny rokov nebola nikdy vyššia koncentrácia CO2 ako 300 ppm. Obrázok je v prílohe príspevku.

Vložil: M. Lapin, 7.V.2016

 

Polročný extrém, ktorý nemá obdoby

16. 4. 2016

Chladný polrok (október 2015 až marec 2016) bol na severnej pologuli v priemere neuveriteľne teplý a doterajší rekord od začiatku pozorovaní (1880) z vlaňajška prekonal o vyše 0,4 °C (obrázok v prílohe).

Vložil: M. Lapin, 16.IV.2016

Aj prvý polrok 2016 bol tak globálne ako aj na severnej pologuli výrazne teplotne rekordný od začiatku systematických pozorovaní (podľa GISS od roku 1880, obrázky sú v prílohe). Aktualizácia: 20.VII.2016 a podľa NCDC, aktualizácia 22.VII.2016

 

Skončil ďalší teplotne nadnormálny chladný polrok X.2015-III.2016

9. 4. 2016

Chladný polrok (október až marec) predstavuje významnú sezónu, od charakteru ktorej závisí vývoj vegetácie. Skorý nástup alebo neskoré ukončenie vegetačného obdobia je pre naše pôvodné rastlinné a živočíšne druhy skoro vždy škodlivé. Všimnite si kumuláciu veľmi teplých období X-III v posledných rokoch v Hurbanove. My starší si pamätáme, že v prípade chladnejších sezón X-III nemuseli byť zlé výsledky vegetačného obdobia, dokonca boli zaznamenané aj rekordne vysoké úrody poľnohospodárskych plodín, ovocia a viniča. Kvalitnejší obrázok je vo Fotoalbume (Mimoriadne počasie).

Vložil: M. Lapin

 

Jarné mrazy

7. 4. 2016

Pre región strednej Európy je typický občasný výskyt jarných mrazov (vo výške 2 m nad zemským povrchom) s klesajúcou pravdepodobnosťou až do konca mája na nížinách a až do polovice júna vo vyššie položených kotlinách a dolinách. Prízemné mrazy sa skoro v celej strednej Európe môžu vyskytnúť celoročne. Chránené sú len vyvýšené polohy okolo nížin a dobre ventilované nižšie polohy. Vo vysokopoložených dolinách je aj výskyt mrazov vo výške 2 m nad zemským povrchom celoročný. Je ale pravda, že vplyvom otepľovania klímy pravdepodobnosť výskytu jarných mrazov všade klesá, ako je to dobre vidieť aj z priloženého grafu pre Hurbanovo za obdobia 1951-1990 a 1991-2015.

Vložil: M. Lapin, 7.IV.2016

 

Už 33 mesiacov sme neboli na Slovensku pod dlhodobým priemerom

2. 4. 2016

Je to dosť významná anomália, lebo mesačné priemery teploty vzduchu neklesli pod dlhodobý priemer na Slovensku už 30 mesiacov. Posledným chladnejším mesiacom bol IX.2013 keď dosiahla priemerná teplota v Hurbanove 14,6 °C (0,7 °C pod DP 1951-1980) a v Košiciach 14,0 °C (0,2 °C pod DP 1951-1980). Je, samozrejme, dôležité, že z akého obdobia počítame dlhodobé priemery, preto ďalej v príspevku uvádzame rôzne dlhodobé priemery používané na Slovensku. Vložil: M. Lapin, 2.IV.2016

Aj Apríl, Máj a Jún 2016 sú na Slovensku nad DP 1951-1980. Relatívne teplé obdobie trvá už 33 mesiacov bez významnejšieho prerušenia. Aktualizácia: M. Lapin, 1.VII.2016

 

Relatívne najteplejší mesiac v doterajšej histórii meraní

15. 3. 2016

Február 2016 bol podľa GISS (NASA) mesiacom s najväčšou kladnou odchýlkou globálnej teploty (o 1,35 °C nad DP 1951-1980, január 2016 mal 1,14 °C nad DP - 2. miesto) a aj priemernej teploty na severnej pologuli (o 1,90 °C nad DP 1951-1980, január 2016 mal 1,53 °C nad DP - 2. miesto) v doterajšej histórii meteorologických meraní. Platí to aj o zime 2015/2016 (XII-II) na severnej pologuli. Počkajme si ešte na zhodnotenie NCDC, CRU a JMA. Podobne to bolo aj podľa strediska NCDC (NOAA), pozrite ďalej v príspevku. Obrázka sú vo Fotoalbume.

Vložil: M.Lapin, 15.III.2016, 17.III.2016

 

Vyhodnotenie scenárov zmeny ročných priemerov teploty vzduchu

9. 3. 2016

Ako prvý príklad uvádzame scenáre ročných priemerov teploty vzduchu: Ide o možný vývoj podľa emisných scenárov SRES A2 a SRESB1 a globálneho kanadského modelu CGCM3.1. Publikovali sme to už pre 5 rokmi a takto vyzerá porovnanie scenárov a meraných priemerov teploty vzduchu pre stanicu Hurbanovo. Druhým príkladom je porovnanie mesačných scenárov pre horizont 2010 s meraniami v období 2001-2015. Pozrite informácie ďalej v príspevku.

Vložil: M. Lapin, 9.III.2016