Choď na obsah Choď na menu
 


Zaujímavosti z meteorológie a klimatológie a ich využitie v praxi

Vážení priatelia,

tisice ľudí na Slovensku a v zahraničí navštevovali a stále navštevujú naše webové stránky "Oddelenie meteorológie a klimatológie na FMFI UK",  "Klimatické zmeny", "Beh na lyžiach", "Teplota vody v jazere Zlaté Piesky" a iné stránky na adrese www.dmc.fmph.uniba.sk. Vzhľadom na časté výpadky servera, na ktorom sú tieto populárne stránky umiestené, som sa rozhodol, že podstatnú časť informácií uvedených na týchto stránkach budem zverejňovať aj na novej stránke www.milanlapin.estranky.sk. Som profesionálny meteorológ a klimatológ.

Budú tu prezentované predovšetkým aktuálne informácie o zmenách klímy na Slovensku, v Európe a na celej Zemi, zrozumiteľné články o teórii a fyzikálnom mechanizme klimatického systému Zeme ako aj o vplyve ľudskej činnosti na lokálnu a globálnu klímu, ďalej aktuálne informácie o vedeckých publikáciách z problematiky zmien klímy a globálneho otepľovania a každý mesiac aktualizované údaje z vybraných staníc SHMÚ (so súhlasom SHMÚ). V tejto časti budú prezentované aj informácie pre priame využitie v poľnohospodárstve, lesníctve, vodnom hospodárstve, turistike a inde. Budú tam napríklad aj výhľady počasia na nasledujúcu 3-mesačnú sezónu (vrátane grafov vo Fotoalbume), analýzy mimoriadnych prípadov počasia a aj úvahy o rozdielnych názoroch na príčiny zmien klímy. Na stránke budú aj tabuľky, grafy a mapy. Vo FOTOALBUME sú obrázky s lepším rozlíšením.

V časti "Beh na lyžiach" alebo  "Teplota vody v jazere Zlaté Piesky" budú alternatívne prezentované predovšetkým aktuálne informácie o snehovej pokrývke a podmienkach na beh na lyžiach v priestore Malých Karpát (od Rače po Pezinkú Babu, v zimnej sezóne) a o podmienkach na plávanie a vodné športy v jazere Zlaté Piesky pri Bratislave (v plaveckej sezóne), vrátane predpovede počasia na najbližší týždeň a klimatologického zhodnotenia aktuálnej a minulých sezón. Stránka bude priebežne dopĺňaná fotodokumentáciou.

Na stránke budú aj informácie o možnostiach VŠ štúdia Meteorológie a klimatológie na Slovensku, fotodokumentácia významných podujatí a udalostí, ako aj poznámky o zaujímavých publikáciách a webových stránkach z vedných odborov Meteorológia a Klimatológia a originálne texty poskytnuté TASR a masmédiám na zverejnenie.

Táto webová stránka je nekomerčná a nepočítam so zverejňovaním žiadnej reklamy na nej. Zároveň ďakujem SHMÚ za poskytnutie aktuálnych meteorologických údajov. Na prípadné námety, pripomienky a otázky odpoviem podľa možnosti v čo najkratšom čase na adrese:  lapin@fmph.uniba.sk

Milan Lapin

lapin.jpg

22.IV.2016 - DEŇ ZEME A ZASADANIE OSN

22.IV.2016 sa zišli na pôde OSN v New Yorku čelní politici asi 175 krajín sveta, aby podpísali závery dohody z 21. Konferencie OSN o klimatickej zmene v Paríži. Stále sa ale čaká na konkrétne záväzky všetkých dôležitých krajín pri znižovaní emisie skleníkových plynov (ako aj na sankcie v prípade nedodržania záväzkov). Ako sme si už pri všetkých vyhláseniach politikov zvykli, dôležité budú výsledky (činy) a nie reči. Celkom stačí to, ak sa nový prezident USA rozhodne, že dohody z Paríža a teraz z New Yorku nie sú pre neho a jeho vládu záväzné. Nasledovať bude podobná reakcia Číny, Ruska a iných krajín. Potom sa bude znovu čakať na ďalšie silnejšie ElNiňo, keď sa opäť dosiahnu neobvyklé rekordy globálnej teploty. Kolotoč politických rokovaní sa zopakuje. Na druhej strane, v mienkotvorných médiách sa objavujú informácie, že bojujeme proti klimatickým zmenám, čo je samozrejme nezmysel. Snažíme sa zredukovať iba "klimatickú zmenu", teda iba vplyv človeka na klimatický systém Zeme. Prirodzené klimatické zmeny ovplyvniť nikdy nebudeme vedieť a ani to nie je treba. Konečným cieľom je zníženie globálnej (celosvetovej) emisie skleníkových plynov tak, aby sa dosiahlo globálne oteplenie vplyvom klimatickej zmeny do roku 2100 iba menej ako 2 °C (1,5 °C) v porovnaní s dobou pred priemyselnou revolúciou (okolo roku 1750). Je to zrejme cieľ nereálny, lebo už teraz predstavuje globálne oteplenie vplyvom klimatickej zmeny asi 1 °C.

 

 

Rekordne teplé mesiace od roku 1880

24. 9. 2016

Dosť zaujímavá situácia nastala aj v evidencii rekordne teplých mesiacov v priemere od roku 1880 (G - globálne, NH - na severnej pologuli, L - kontinenty, O - oceány, + - kontinenty + oceány) podľa vyhodnotenia NOAA (NCDC). Všetky mesiace z rokov 2015 a 2016 sú rekordne teplé v prípade oceánov a +, teda spolu oceánov a kontinentov. Kontinenty boli rekordne teplé aj inokedy (pre G to bolo 2007 (I), 2012 (V) a 2010 (XI), pre NH to bolo 2007 (I), 2012 (V, VI, VII) 2011 (X) a 2010 (XI). Ešte sa možno tento obrázok zmení do konca roku 2016. Graf je ďalej v príspevku.

Vložil: M. Lapin, 24.IX.2016

 

Prvé dosť studené ráno v jeseni 2016

23. 9. 2016

Takže, dnes (23.IX.2016) sme mali už konečne zaujímavejšie nočné minimá teploty vzduchu: Bratislava letisko 5,4 °C, Dudince 2,4 °C, Hurbanovo 5,0 °C, Piešťany 4,0 °C, Sliač 2,6 °C, Liesek 0,6 °C atď. Aj z grafu Hurbanova od roku 1951 (ďalej v príspevku) je vidieť, že je to predsa len dosť ďaleko od rekordov. V poslednej dekáde septembra (21-30.IX) bolo v minulosti (od 1931) aj podstatne chladnejšie: Hurbanovo -2,0 °C, Piešťany -2,0 °C, Bratislava letisko -1,2 °C, Oravská Lesná -6,0 °C, Liptovský Hrádok -6,3 °C atď. Pred rokom 1931 bolo koncom septembra v Hurbanove až -2.4 °C. Čiže, nič zvláštne sa nedeje, je koniec septembra a zvykajme si!
Vložil: M. Lapin, 23.IX.2016
 

Skončilo mimoriadne ElNiňo, ako sa prejavilo?

7. 9. 2016

Mimoriadne ElNiňo skončilo v máji 2016, jeho dôsledky na ohrievanie dolnej troposféry (satelitné merania do výšky 4 km) ale trvali ešte aj v auguste 2016 a zrejme potrvajú až do konca roku 2016, ktorý bude zrejme historicky najteplejší tak globálne ako aj na severnej pologuli a v Arktíde. Podobné ElNiňo v roku 1998 zreteľne teplotne zaostávalo za tým najnovším. Obrázky sú ďalej v príspevku a vo Fotoalbume (Mimoriadne počasie).

Vložil: M. Lapin, 7.IX.2016

 

Už 35 mesiacom nebola mesačná teplota pod dlhodobým priemerom

2. 9. 2016

Už 35 mesiacom nebola priemerná mesačná teplota vzduchu v Hurbanove pod dlhodobým priemerom z obdobia 1951-1980. Rovnaké tvrdenie platí aj pre Košice, kde nebola pod dlhodobým priemerom ani z období 1961-1990 a 1901-2000. Je neobvyklý rekord, ktorý by nemal uniknúť pozornosti.

Vložil: M. Lapin, 2.IX.2016

 

Zvláštny august 2016 na Slovensku

1. 9. 2016

Letné a tropické dni v VIII.2016: V auguste 2016 sme sa stretli s určitým paradoxom. Kým priemerná teplota bola takmer všade nad dlhodobým priemerom (DP) tak z obdobia 1961-1990 ako aj 1901-2000 a nadpriemerný bol aj počet letných dní (s maximálnou teplotou 25 °C a viac), počet tropických dní (s maximálnou teplotou 30 °C a viac) bol na veľkej väčšine staníc podpriemerný, v Hurbanove bol asi polovičný, len 4 dni (DP 1961-1990 je 6,8), no letných bolo až 23 (teda asi o 3,5 dňa viac ako DP 1961-1990 a aj 1901-2000). Nie je to ale žiadnou zvláštnosťou, napríklad v Hurbanove sme mali od roku 1951 až 17 augustov, keď bol počet tropických dní 3 alebo menej (v VIII.1953 to bol 1 deň, 1955 len 0 dní, 1965 - 2 dni, 1968 - 0 dní, 1975 - 2 dni, 1976 - 0 dní, 1978 - 2 dni, 1982 - 2 dni, 1987 - 0 dní). Aj počet letných dní bol v minulosti občas dosť nízky, až v 10 augustoch od roku 1951 to bolo menej ako 17 dní (najmenej - 10 dní v VIII.1987, aj v VIII.2006 a 2014 bolo len 14 a 16 letných dní). Hurbanovo bolo ale v VIII.2016 jednou z relatívne chladnejších staníc, smerom na východ Slovenska bolo relatívne teplejšie.

Vložil: M. Lapin, 1.IX.2016

 

Pomerne chladný augustový deň 10.VIII.2016 a ráno 12.VIII.2016

11. 8. 2016

Denné maximá teploty vzduchu sa určujú ako maximum teploty od 21. h SMČ predchádzajúceho dňa do 21. h SMČ daného dňa. Podľa toho bolo v Hurbanove maximum teploty 10.VIII.2016 predbežne 18,5 °C (okolo poludnia len asi 16 °C). Je to málo, no v minulosti sa vyskytli v tejto ročnej dobe aj podstatne nižšie hodnoty, ak berieme obdobie od 7. do 13.VIII. Napríklad, 9.VIII.1955 bolo 12,6 °C, 8.VIII.1958 bolo 18,2 °C, 11.VIII.1964 bolo 17,8 °C, 8.VIII.1985 bolo 15,2 °C, 7.VIII.1987 bolo 15,5 °C, 13.VIII.2002 bolo 18,4 °C, 12.VIII.2006 bolo 18,2 °C.

Po viacerých rokoch a mnohých rekordoch maximálnej teploty sme zaznamenali konečne aj zaujímavejší rekord nočného minima teploty vzduchu. Ráno 12.VIII.2016 bolo v Hurbanove minimum 6,3 °C, čo je na úrovni obalovej krivky miním z obdobia 1951-2015. Inde boli minimá takéto: Bratislava letisko 7,4 °C, Ba Koliba 11,0 °C, Piešťany 7,2 °C, Dudince 5,3 °C, Sliač, letisko 5,0 °C, Liesek 4,2 °C, Poprad 4,0 °C, všetko vo výške 2 m nad zemským povrchom, vo výške 5 cm bol zrejme prízemný mráz tam, kde bola vo výške 2 m teplota okolo 5 °C.

Aktualizoval: M.Lapin, 12.VIII.2016 

 

Medardova kvapka a nízke teploty na Slovensku

8. 6. 2016

Je známa pranostika o Medardovej kvapke a o prechodnom znížení priemernej, maximálnej a minimálnej teploty vzduchu okolo 8.VI. Súvisí to so známym zväčšením pravdepodobnosti oblačného a daždivého počasia v tomto období, navyše v tyle cyklón môže preniknúť do strednej Európy ešte stále pomerne studený vzduch od severu až severovýchodu. Skutočnosť je ale v jednotlivých rokoch pestrá a často odlišná od tejto pranostiky. Vidíme to dobre aj na grafe vo Fotoalbume a v texte hodnotenia dekád v Hurbanove a na Slovensku. Vložil: M. Lapin, 8.VI.2016

 

Nové minimum morského ľadu v Arktíde?

14. 5. 2016

Napriek poruche jedného z najlepších satelitných snímačov na meranie rozlohy morského ľadu sa zdá, že v roku 2016 zaznamenáme nové minimum rozlohy morského ľadu v Arktíde. Do 11.V.2016 boli hodnoty merania ďaleko najnižšie za celé obdobie satelitných meraní (od roku 1979). Obrázok je v prílohe a vo Fotoalbume. Vložil: M. Lapin, 14.V.2016

Veľmi málo morského ľadu severne od Európy. Vložil: M. Lapin, 25.V.2016

Aj 24.VI.2016 bolo stále rekordne málo morského ľadu v Arktíde, navyše, je málo aj studeného vzduchu v atmosfére, takže môžeme zrejme očakávať nový rekord minima morského ľadu. Pozrite si aj obrázky ďalej v príspevku. Predbežné overenie údajov potvrdilo rekord minima morského ľadu v Arktíde v VI.2016 (obrázok). Aktualizácia: 27.VI.2016, 15.VII.2016

 

Rekordné zvýšenie koncentrácie oxidu uhličitého

7. 5. 2016

V Observatóriu na hore Mauna Loa (USA, Hawaii, 3400 m n.m.) namerali v apríli 2016 v mesačnom priemere koncentráciu CO2 až 407,42 ppm, pred rokom, v apríli 2015, to bolo 403,26 ppm v mesačnom priemere. Je to výrazne najväčší 12-mesačný nárast koncentrácie CO2 v atmosfére za celé obdobie meraní, teda od roku 1958. Pred rokom 1750 bolo podľa nepriamych meraní v atmosfére iba okolo 280 ppm CO2 počas niekoľkých tisícročí a za posledné 3 milióny rokov nebola nikdy vyššia koncentrácia CO2 ako 300 ppm. Obrázok je v prílohe príspevku.

Vložil: M. Lapin, 7.V.2016

 

Polročný extrém, ktorý nemá obdoby

16. 4. 2016

Chladný polrok (október 2015 až marec 2016) bol na severnej pologuli v priemere neuveriteľne teplý a doterajší rekord od začiatku pozorovaní (1880) z vlaňajška prekonal o vyše 0,4 °C (obrázok v prílohe).

Vložil: M. Lapin, 16.IV.2016

Aj prvý polrok 2016 bol tak globálne ako aj na severnej pologuli výrazne teplotne rekordný od začiatku systematických pozorovaní (podľa GISS od roku 1880, obrázky sú v prílohe). Aktualizácia: 20.VII.2016 a podľa NCDC, aktualizácia 22.VII.2016