Choď na obsah Choď na menu
 


Zaujímavosti z meteorológie a klimatológie a ich využitie v praxi

Vážení priatelia,

tisice ľudí na Slovensku a v zahraničí navštevovali a stále navštevujú naše webové stránky "Oddelenie meteorológie a klimatológie na FMFI UK",  "Klimatické zmeny", "Beh na lyžiach", "Teplota vody v jazere Zlaté Piesky" a iné stránky na adrese www.dmc.fmph.uniba.sk. Vzhľadom na časté výpadky servera, na ktorom sú tieto populárne stránky umiestené, som sa rozhodol, že podstatnú časť informácií uvedených na týchto stránkach budem zverejňovať aj na novej stránke www.milanlapin.estranky.sk. Som profesionálny meteorológ a klimatológ.

Budú tu prezentované predovšetkým aktuálne informácie o zmenách klímy na Slovensku, v Európe a na celej Zemi, zrozumiteľné články o teórii a fyzikálnom mechanizme klimatického systému Zeme ako aj o vplyve ľudskej činnosti na lokálnu a globálnu klímu, ďalej aktuálne informácie o vedeckých publikáciách z problematiky zmien klímy a globálneho otepľovania a každý mesiac aktualizované údaje z vybraných staníc SHMÚ (so súhlasom SHMÚ). V tejto časti budú prezentované aj informácie pre priame využitie v poľnohospodárstve, lesníctve, vodnom hospodárstve, turistike a inde. Budú tam napríklad aj výhľady počasia na nasledujúcu 3-mesačnú sezónu (vrátane grafov vo Fotoalbume), analýzy mimoriadnych prípadov počasia a aj úvahy o rozdielnych názoroch na príčiny zmien klímy. Na stránke budú aj tabuľky, grafy a mapy. Vo FOTOALBUME sú obrázky s lepším rozlíšením.

V časti "Beh na lyžiach" alebo  "Teplota vody v jazere Zlaté Piesky" budú alternatívne prezentované predovšetkým aktuálne informácie o snehovej pokrývke a podmienkach na beh na lyžiach v priestore Malých Karpát (od Rače po Pezinkú Babu, v zimnej sezóne) a o podmienkach na plávanie a vodné športy v jazere Zlaté Piesky pri Bratislave (v plaveckej sezóne), vrátane predpovede počasia na najbližší týždeň a klimatologického zhodnotenia aktuálnej a minulých sezón. Stránka bude priebežne dopĺňaná fotodokumentáciou.

Na stránke budú aj informácie o možnostiach VŠ štúdia Meteorológie a klimatológie na Slovensku, fotodokumentácia významných podujatí a udalostí, ako aj poznámky o zaujímavých publikáciách a webových stránkach z vedných odborov Meteorológia a Klimatológia a originálne texty poskytnuté TASR a masmédiám na zverejnenie.

Táto webová stránka je nekomerčná a nepočítam so zverejňovaním žiadnej reklamy na nej. Zároveň ďakujem SHMÚ za poskytnutie aktuálnych meteorologických údajov. Na prípadné námety, pripomienky a otázky odpoviem podľa možnosti v čo najkratšom čase na adrese:  lapin@fmph.uniba.sk

Milan Lapin

lapin.jpg

OD 4.XI.2016 PLATÍ DOHODA O KLIMATICKEJ ZMENE 

Dohoda OSN o klimatickej zmene vstúpila do platnosti 4.XI.2016, lebo sa splnili podmienky ratifikácie v potrebnom počte štátov s požadovaným množstvom emisie skleníkových plynov. V Paríži sa pred rokom dohodli politici na tom, že budú pokračovať rokovania na národnej úrovni a jednotlivé krajiny dobrovoľne príjmu také opatrenia na redukciu emisie skleníkových plynov do atmosféry, aby sa priemerná globálna (celosvetová) teplota vzduchu (v prízemnej atmosfére) nezvýšila o viac ako 2 °C v porovnaní s predindustriálnym obdobím, čo je v podstate aj stav priemeru teploty v 19. storočí. V súčasnosti je priemerná globálna teplota asi o 1 °C vyššia ako je priemer 19. storočia. Ak by sa mala Parížska dohoda splniť, tak by sa musela stabilizovať koncentrácia skleníkových plynov v atmosfére v podstate na dnešnej úrovni (pri CO2 najviac 450 ppm, teraz je 400 ppm, pred rokom 1800 asi 280 ppm). V klimatickom systéme Zeme fungujú aj pozitívne spätné väzby, ktoré budú otepľovať klímu Zeme ešte dlho po stabilizácii koncentrácie skleníkových plynov do atmosféry. Navyše, priemerné zotrvanie CO2 v atmosfére je 50 až 200 rokov. 
Terajšia situácia vyzerá tak, že ľudstvo emituje do atmosféry Zeme ročne asi 10 miliárd ton fosílneho uhlíka, pričom navyše sa tam dostane ďalších asi 1,5 miliardy ton uhlíka kvôli nešetrnému využívaniu krajiny, predovšetkým v dôsledku ničenia tropických dažďových pralesov (skoro všetko ako CO2, málo ako CH4). Ukladanie uhlíka do pôdy a trvalo do fosílii neprekračuje 1 miliardu ton ročne. Preto sa množstvo uhlíka v atmosfére Zeme ale aj v oceánoch sústavne zvyšuje.
Zastavenie využívania fosílneho uhlíka (uhlie, ropa, zemný plyn, výroba cementu) v podstate nie je možné - ľudstvo nemá inú alternatívu najmenej nasledujúcich 30 rokov. Týka sa to predovšetkým rozvojových krajín, kde emisia skleníkových plynov rýchle rastie aj kvôli rýchlemu rastu počtu obyvateľov. Okrem toho emituje ľudstvo do atmosféry aj ďalšie skleníkové plyny, ktoré sú ešte účinnejšie ako CO2 (CH4, N2O, O3 ai.). Koncentrácia skleníkových plynov v atmosfére bude teda naďalej narastať a globálna teplota sa zvýši do roku 2050 najmenej o ďalší 1 °C a do roku 2100 najmenej o ďalších 1,5 °C. Dohodu z Paríža je preto prakticky nemožné splniť v takom prípade, ak nepomôžu prirodzené faktory, ktoré môžu klímu Zeme ochladiť. Zatiaľ ale nie je známy taký prirodzený faktor, ktorý by mohol globálnu teplotu znížiť o viac ako 0,5 °C (výnimkou sú supervulkán a pád veľkého asteroidu, ktoré sa vyskytujú zriedkavejšie ako raz za milión rokov).

To, že ide o problém zložitejší ako sa nám zdá, prezentuje aj nasledujúci film:  https://www.youtube.com/watch?v=j45aTanc9yo

 

 

Víchrica na juhozápade Slovenska z 1. na 2.XII.2016

2. 12. 2016

V nižších polohách Slovenska sa stáva dosť zriedka taký prípad, aby v 10-minútovom priemere dosiahla rýchlosť vetra hodnotu blízku sile víchrice (75 km/h). Stalo sa to tak v noci z 1. na 2.XII.2016 juhovýchodne od Malých Karpát na Podunajskej nížine. V nárazoch dosiahla rýchlosť vetra až 100 km/h a vyskytli sa aj menšie škody na majetku. Vložil: M. Lapin, 2.XII.2016, 7.00

 

Neuveriteľná anomália teploty vzduchu

13. 11. 2016

Neuveriteľná teplotná anomália na severnej pologuli 12-13.XI.2016: V Arktíde až 20 °C nad dlhodobým priemerom 1979-2000 (DP), na Sibíri až 20 °C pod DP a v Severnej Amerike aj o vyše 10 °C nad DP. Celá severná pologuľa mala takmer o 1,0 °C nad DP (obrázky sú ďalej v príspevku). Táto teplotná anomália sa do 17.XI. ešte zvýraznila (obrázky v prílohe). Vložil: M. Lapin, 13.XI.2016, 17.XI.2016

 

Rok 2016 naďalej láme teplotné rekordy

19. 10. 2016

Strediská GISS (NASA) a NCDC (NOAA) už zverejnili globálne a hemisférické vyhodnotenie priemerov teploty vzduchu za IX.2016 a I-IX.2016. Je zrejmé, že rok 2016 smeruje k novému rekordu, čo by bolo po skončení javu ElNiňo dosť zvláštne. Podľa strediska GISS bol September 2016 už 17. mesiacom za sebou, ktorý bol na severnej pologuli rekordne teplým od začiatku pozorovaní (od roku 1880). Viac je ďalej v príspevku. Vložil: M.Lapin, 19.X.2016

 

Zhodnotenie letných a tropických dní v roku 2016

5. 10. 2016

Aj keď sa mnohým zdalo leto 2016 nevľúdne a často daždivé, klimatologické zhodnotenie hovorí celkom niečo iné. Leto 2016 bolo na Slovensku teplotne silne nadnormálne až mimoriadne nadnormálne: o 1,6 °C (Hurbanovo) až 2,3 °C (Košice) nad DP 1951-1980 a aj 1961-1990. V Hurbanove bolo v roku 2016 až 30 tropických dní (s maximálnou teplotou 30 °C a viac, čo je 154% DP 1961-1990) a až 99 letných dní (s maximálnou teplotou 25 °C a viac, čo je 133% DP 1961-1990). Bolo to síce menej ako v roku 2015, no leto 2015 bol z tohoto pohľadu rekordné, bolo počas neho v Hurbanove až 22 dní s maximálnou teplotou 35 °C a viac, v roku 2016 ani jeden. Graf je ďalej v príspevku. Vložil M. Lapin, 5.X.2016

 

Druhé ochladenie v jeseni 2016

5. 10. 2016

Takže, začalo nám druhé závažnejšie ochladenie v tohtoročnej jeseni. Toto aktuálne bude zrejme trvať dlhšie ako to septembrové a podpíše sa aj na znížení mesačného priemeru za október, ktorý už možno na väčšine územia SR poklesne po 36 mesiacoch pod dlhodobý priemer (DP) 1951-1980, 1901-2000 a aj 1961-1990. Denné minimá teploty budú zrejme ďaleko od rekordov, tie sú pre 5.-10.X. v Hurbanove na úrovni asi -3 °C. Môžeme sa ale priblížiť k minimám denných priemerov alebo denných maxím teploty vzduchu, preto som dal ďalej do príspevku grafy z týchto charakteristík pre Hurbanovo za obdobie 1951-2015. Inak, 4.X.2016 bol priemer teploty vzduchu v Hurbanove asi 11,0 °C a maximum 15,0 °C, čo je ešte dosť blízko k dlhodobého priemeru ďaleko od rekordov. Vložil: M. Lapin, 5.X.2016 Ani 5.X.2016 nebola priemerná a maximálna teplota v Hurbanove blízka rekordu (8,0 °C a 11,9 °C), 6.X.2016 to bolo tiež dosť ďaleko od rekordov (7,5 °C a 10,1 °C). Nočné minimum +2 °C ráno 7.X. je tiež ďaleko od rekordov. O čosi bližšie k rekordom sme boli 7.X., denný priemer 5,8 °C, no maximum až 12,5 °C, minimum ráno 8.X. bolo -0,4 °C, maximum 13,6 a priemer asi 7,0 °C, 9.X. bolo maximum 14,4 °C a priemer 8,2 °C, aktuálnu relatívne studenú epizódu môžeme považovať dňom 9.X za skončenú.  Ďalej v príspevku je pohľad na teplotné odchýlky na severnej pologuli. Aktualizácia 10.X.2016, 7.00

 

Babie leto 2016

27. 9. 2016

Počasie, ktoré teraz prežívame na Slovensku, už zrejme je možné nazvať Babím letom. Pre Babie leto je typické slnečné a máloveterné počasie v trvaní aspoň 5 dní, keď je na horách teplo aj v noci, no v dolinách a kotlinách je v noci chladno a miestami aj hmla, ktorá sa môže udržať až do poludnia, neskôr v októbri aj celý deň. Za Babie leto nepovažujeme také prípady pred 21. septembrom a ani po 10. novembri. Synopticky ide o tzv. Omega situáciu, keď je aj pri zemi a aj vo výške nad strednou Európou stabilná tlaková výš. Počas Babieho leta spravidla lietajú pavučiny. V niektorých rokoch je Babie leto prerušované, občas trvá aj viac ako 4 týždne a nájdu a aj také roky, keď sa vôbec nevyskytlo. Vložil: M. Lapin, 27.IX.2016

 

Rekordne teplé mesiace od roku 1880

24. 9. 2016

Dosť zaujímavá situácia nastala aj v evidencii rekordne teplých mesiacov v priemere od roku 1880 (G - globálne, NH - na severnej pologuli, L - kontinenty, O - oceány, + - kontinenty + oceány) podľa vyhodnotenia NOAA (NCDC). Všetky mesiace z rokov 2015 a 2016 sú rekordne teplé v prípade oceánov a +, teda spolu oceánov a kontinentov. Kontinenty boli rekordne teplé aj inokedy (pre G to bolo 2007 (I), 2012 (V) a 2010 (XI), pre NH to bolo 2007 (I), 2012 (V, VI, VII) 2011 (X) a 2010 (XI). Ešte sa možno tento obrázok zmení do konca roku 2016. Graf je ďalej v príspevku.

Vložil: M. Lapin, 24.IX.2016

 

Prvé dosť studené ráno v jeseni 2016

23. 9. 2016

Takže, dnes (23.IX.2016) sme mali už konečne zaujímavejšie nočné minimá teploty vzduchu: Bratislava letisko 5,4 °C, Dudince 2,4 °C, Hurbanovo 5,0 °C, Piešťany 4,0 °C, Sliač 2,6 °C, Liesek 0,6 °C atď. Aj z grafu Hurbanova od roku 1951 (ďalej v príspevku) je vidieť, že je to predsa len dosť ďaleko od rekordov. V poslednej dekáde septembra (21-30.IX) bolo v minulosti (od 1931) aj podstatne chladnejšie: Hurbanovo -2,0 °C, Piešťany -2,0 °C, Bratislava letisko -1,2 °C, Oravská Lesná -6,0 °C, Liptovský Hrádok -6,3 °C atď. Pred rokom 1931 bolo koncom septembra v Hurbanove až -2.4 °C. Čiže, nič zvláštne sa nedeje, je koniec septembra a zvykajme si!
Vložil: M. Lapin, 23.IX.2016
 

Skončilo mimoriadne ElNiňo, ako sa prejavilo?

7. 9. 2016

Mimoriadne ElNiňo skončilo v máji 2016, jeho dôsledky na ohrievanie dolnej troposféry (satelitné merania do výšky 4 km) ale trvali ešte aj v auguste 2016 a zrejme potrvajú až do konca roku 2016, ktorý bude zrejme historicky najteplejší tak globálne ako aj na severnej pologuli a v Arktíde. Podobné ElNiňo v roku 1998 zreteľne teplotne zaostávalo za tým najnovším. Obrázky sú ďalej v príspevku a vo Fotoalbume (Mimoriadne počasie).

Vložil: M. Lapin, 7.IX.2016

 

Už 35 mesiacom nebola mesačná teplota pod dlhodobým priemerom

2. 9. 2016

Už 35 mesiacom nebola priemerná mesačná teplota vzduchu v Hurbanove pod dlhodobým priemerom z obdobia 1951-1980. Rovnaké tvrdenie platí aj pre Košice, kde nebola pod dlhodobým priemerom ani z období 1961-1990 a 1901-2000. Je neobvyklý rekord, ktorý by nemal uniknúť pozornosti.

Vložil: M. Lapin, 2.IX.2016