Choď na obsah Choď na menu
 


Tabuľka mesačných úhrnov zrážok na Slovensku

 

MESAČNÉ ÚHRNY ZRÁŽOK
V 3 REGIÓNOCH SR A V CELEJ SR
 
Priemerný mesačný úhrn zrážok vypočítaný izohyetovou metódou z asi 600 staníc na Slovensku (SR) v SHMÚ pre Západoslovenský (ZS), Stredoslovenský (SS) a Východoslovenský (VS) región, ako aj pre celé Slovensko (SR) za rok  2015, 2016, 2017 a 2018 v mm a v % dlhodobého priemeru  z obdobia 1901-1990 (údaje spracoval P.Faško z SHMÚ). Údaje od roku 2004 nájdete na stránke www.dmc.fmph.uniba.sk v časti Klimatické zmeny, článok "Dlhodobý režim úhrnov zrážok". 
 

Všimnite si na stránke WEB veľkú premenlivosť mesačných úhrnov zrážok od I.2012. Napriek tomu, že od IX.2013 bol celkový úhrn zrážok na Slovensku blízky dlhodobému priemeru, pretrvávalo na značnej časti južnej polovice Slovenska významné sucho až do začiatku júla 2014 a potom aj v júni 2015, ktoré bolo ovplyvnené najmä výrazne teplotne nadnormálnym počasím. V júli, auguste a septembri 2014 boli zrážky nad DP, no keďže padali hlavne vo forme prehánok, veľa úžitku nepriniesli. Podobná situácia bola aj od mája do polovice augusta 2015, keď boli navyše úhrny v priemere veľmi nízke. 

V roku 2016 sa situácia z predchádzajúcich rokov opakuje, zrážky padajú predovšetkým ako prehánky a búrkové lejaky, teda územne nerovnomerne. Až v XI.2016 začali prevažovať trvalé zrážky a pôda bola už skoro všade nadpriemerne vlhká až do začiatku Marca 2017, potom bola opäť miestami suchá ale v Apríli väčšinou zase vlhká (s výnimkou JZ Slovenska). Na JZ Slovensku pokračoval veľký deficit zrážok aj v Máji až Auguste 2017, inde bolo zrážok viac, no prehánky a lejaky veľa úžitku nepriniesli. Až IX a X. 2017 významne zlepšili vlahovú bilanciu na Slovensku, hoci na juhu Podunajskej nížiny a na Záhorí to ešte zrejme nevykompenzovalo deficit z predchádzajúcich mesiacov. V Apríli 2018 začalo opäť ničivé sucho skoro na celom území SR, ktoré na viacerých miestach pokračovalo aj v Máji 2018. Po určitom prerušení sucha v Júni 2018 pokračovalo miestami dosť výrazné sucho až do Októbra 2018

Mesiac

R[mm]

ZS

R[mm]

SS

R[mm]

VS

R[mm]

SR

R[%] ZS

R[%] SS

R[%] VS

R[%] SR

XI.2018

29

24

29

27

49

34

51

44

X.2018

16

59

40

40

39

87

68

66

IX.2018

94

65

39

65

177

90

62

103

VIII.2018

50

79

71

67

79

86

82

83

VII.2018

55

75

71

67

75

74

73

74

VI.2018

83

103

133

107

122

104

149

124

V.2018

51

62

52

55

76

72

69

72

IV.2018

21

28

39

29

44

44

72

53

III.2018

47

64

64

59

109

119

152

126

II.2018

35

51

63

50

92

102

166

119

I.2018

35

53

24

38

83

98

59

83

XII.2017

55

65

86

69

104

105

191

130

XI.2017

60

92

73

76

102

130

128

123

X.2017

66

108

74

84

120

159

125

138

IX.2017

95

165

112

126

179

229

178

200

VIII.2017

41

75

79

66

65

82

91

81

VII.2017

61

102

110

92

84

101

113

102

VI.2017

32

70

92

65

47

71

103

76

V.2017

25

69

92

63

37

80

123

83

IV.2017

55

126

74

87

115

200

137

158

III.2017

28

49

30

36

65

91

71

77

II.2017

24

49

34

36

63

98

90

86

I.2017

20

31

29

27

48

57

71

59

XII.2016

14

44

38

33

26

71

84

62

XI.2016

54

77

66

66

92

108

116

106

X.2016

70

121

144

113

127

178

244

185

IX.2016

38

63

50

51

72

88

79

81

VIII.2016

70

98

110

94

111

107

126

116

VII.2016

143

169

154

156

196

167

159

173

VI.2016

55

69

60

62

81

70

67

72

V.2016

84

93

64

81

125

108

85

107

IV.2016

39

61

57

53

81

97

106

96

III.2016

17

30

39

29

40

56

93

62

II.2016

108

167

125

135

284

334

329

321

I.2016

46

62

44

51

110

115

107

111

XII.2015

19

20

16

18

36

32

36

34

XI.2015

44

108

60

73

75

152

105

118

X.2015

78

98

88

89

142

144

149

146

IX.2015

56

80

85

74

106

111

135

117

VIII.2015

106

51

18

57

168

55

21

70

VII.2015

28

65

64

53

38

64

66

58

VI.2015

19

43

54

39

28

43

61

45

V.2015

68

126

105

102

101

147

140

134

IV.2015

22

46

22

30

46

73

41

55

III.2015

48

78

37

55

112

144

88

117

II.2015

32

35

25

31

84

70

66

74

I.2015

77

106

108

98

183

196

263

213

Mesiac

R[mm]

ZS

R[mm]

SS

R[mm]

VS

R[mm]

SR

R[%] ZS

R[%] SS

R[%] VS

R[%] SR

M.Lapin 11.12.2018 (údaje poskytol Pavol Faško z SHMÚ 11.12.2018;  aktualizácia raz mesačne, obvykle koncom 1. dekády)